Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Obyczaje, zwyczaje, tradycje naszego regionu

wydrukuj
Obyczaje, zwyczaje, tradycje naszego regionu

Obyczaje, zwyczaje, tradycja... Regionalne zróżnicowanie kulturowe, mające swoje historyczne uzasadnienie po dziś dzień można dostrzec w codziennym życiu, zachowaniach i obyczajach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu mamy możliwość przybliżenia obrazu życia naszych przodków - tego, w co wierzyli, jakie cenili wartości, czy jak świętowali. Możemy też łatwiej określić naszą tożsamość, cechy wspólnoty, do której należymy. W takim regionie jak nasz, tradycje, zwyczaje i obrzędy, mimo coraz powszechniejszej kultury masowej, to ciągle żywa i kultywowana rzeczywistość. Dlatego też chcielibyśmy, by również w naszym serwisie ich nie zabrakło. W niniejszym dziale zamieszczamy opisy tradycyjnych obrzędów, zwyczajów, tradycji kultywowanych w różnych miejscowościach naszego powiatu.

Złe duchy

Czarownice

Wigilia, Boże Narodzenie, Świętego Szczepana

Sylwester, Nowy Rok

Wielkanoc

Wesele

Gwara ludowa

Chaty