Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zespół klasztorny Sióstr Serafitek w Strzyżowie

wydrukuj
Zespół klasztorny Sióstr Serafitek w Strzyżowie

Zespół klasztorny Sióstr Serafitek w Strzyżowie - stanowią kaplica, klasztor i ogród, w którym stoi odnowiona figura św. Katarzyny, upamiętniająca gotycki, modrzewiowy kościół p.w. św. Katarzyny, który przestał istnieć końcem XVII wieku. Na jego miejscu w 1910 r. wybudowano ochronkę dla dzieci, a przy niej kaplicę pod wezwaniem św. Katarzyny. 3 stycznia 1912 roku do Strzyżowa na zaproszenie Ks. Proboszcza Stanisława Kwiecińskiego i za pozwoleniem Ks. Biskupa J. S. Pelczara przybyły Siostry Serafitki, które sprawowały opiekę nad dziećmi, a na początku I wojny św. w 1914 roku przez dwa miesiące szyły bieliznę i mundury dla wojska. W czasie II wojny światowej dom został zajęty przez wojska niemieckie na punkt sanitarny, a następnie na kuchnię dla pracowników. Obecnie na placówce przebywa 8 sióstr, które m.in. prowadzą przedszkole dla dzieci, katechizują, pomagają ludziom chorym i troszczą się o wystrój strzyżowskiej Fary. Zdjęcie: Agnieszka Zielińska.