Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Cerkiew pw. Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance

wydrukuj
Cerkiew pw. Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance

Cerkiew pw. Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance - została wybudowana przez ludność ruską, nazwaną przez etnografów Zamieszańcy, w II poł. XVIII lub w I poł. XIX wieku. Po wojnie została przejęta przez kościół katolicki. W ołtarzu głównym umieszczono ikonę MB z Dzieciątkiem. Z dawnego ikonostasu można znaleźć tam jedynie ikony Chrystusa Króla Pantokratora oraz świętych Kosmy i Damiana datowane na XIX w. Dach jednokalenicowy, kryty dachem z wieżyczką, zwieńczoną blaszanym hełmem cebulastym z latarnią. Zdjęcie: Rafał Godek.