Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kirkut we Frysztaku

wydrukuj
Kirkut we Frysztaku

Kirkut we Frysztaku - nekropolia żydowska została założona najprawdopodobniej w XVII wieku przy obecnej ul. Parkowej. Cmentarz miał kształt prostokąta o powierzchni 70 arów. Do dziś przetrwało tu około trzydziestu nagrobków, a najstarszy z nich pochodzi z XVIII wieku. W środkowej części kirkutu zwraca uwagę niewielki grób, otoczony metalową barierką, często odwiedzany przez chasydów. Jest to miejsce spoczynku Estery Etel, córki wielkiego cadyka Elimelecha z Leżajska, będącego jedną z najważniejszych postaci ruchu chasydzkiego. Napis na jej macewie głosi: Kobieta cnotliwa i pobożna, pani Ester Etel córka rabina słynnego chasyda, męża b-żego, świętego światła, nauczyciela i rabina Elimelecha błogosławionej pamięci, zmarła 14 dnia miesiąca tewet roku 561. Niech jej dusza będzie związana w węźle życia. Do naszych czasów nie zachowała się żadna frysztacka bożnica. Pierwsza, która została wzniesiona pod koniec XVII wieku, została zniszczona w wyniku pożaru w 1805 roku. Odbudowana bożnica ponownie uległa zniszczeniu podczas kolejnego pożaru w 1890 roku. Trzecią z kolei synagogę zdewastowali hitlerowcy po wybuchu II wojny światowej. Znamiennym jest fakt, że ocalała - wywieziona do Ameryki przed wybuchem wojny - Tora, należąca do frysztackiego rabina - Chude Halbersztama. Zdjęcie: Rafał Godek.