Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Bliziance

wydrukuj
Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Bliziance

Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Bliziance - została wybudowana ok. 1870 r. przez ludność ruską w miejsce poprzedniej, która kilka lat wcześniej spłonęła. Cerkiew zbudowano na kamiennym podmurowaniu, wyższym od strony południowej, pierwotnie na zaprawie glinianej. Belki zrębu łączone były na węgłach na tzw. jaskółczy ogon bez wypełniania szczelin. Strop był płaski, drewniany belkowy z podsufitką i podłogą od strony strychu. Konstrukcja więźby dachu krokwiowo-jętkowa z dwiema ścianami stolcowymi. Po drugiej wojnie światowej, w związku ze zmianą przeznaczenia cerkwi na kościół rzymsko-katolicki, dokonano w niej pewnych przeróbek, które obejmowały dobudowanie zakrystii, poszerzenie chóru, wymianę drzwi wewnętrznych. Usunięto również ikonostas wraz z belką konstrukcyjną, a kamienne schody przed kruchtą wymieniono na betonowe. W 1956 roku zamontowano na chórze XVIII-to wieczny wysoki prospekt organowy z kościoła w Lubeni. W chwili obecnej jego dekoracyjna obudowa znajduje się w nowym kościele, natomiast piszczałki we wnętrzu cerkwi. W ołtarzu głównym zachowane zostały fragmenty ikonostasu z XVIII wieku. Przy cerkwi znajduje się dzwonnica blaszana otwarta. Zdjęcie: Rafał Godek.