Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie

wydrukuj
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie - to murowana, gotycka świątynia o długim trójnawowym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie. Wzniesiona została w II połowie XV w., a konsekrowana w 1494 r. za czasów kardynała krakowskiego Fryderyka Jagiellończyka. Na przełomie XV i XVI w. w Strzyżowie, oprócz nowo wybudowanego kościoła, istniały jeszcze dwa mniejsze: św. Katarzyny i św. Michała Archanioła. W roku 1657 wojska Rakoczego II zniszczyły doszczętnie miasto i 2 świątynie. Ocalał jedynie położony poza obrębem miasta kościół św. Michała. Odbudowa miasta i kościoła parafialnego dokonana została przez właściciela miasta Jana Wielopolskiego z Pieskowej Skały, któremu świątynia zawdzięcza także piękny, drewniany krucyfiks, znajdujący się obecnie w głównym ołtarzu jako dar papieża Urbana VIII. 16. 06. 1678 r. sufragan krakowski Michał Oborski konsekrował odbudowane świątynie - parafialną i św. Katarzyny (kościół szpitalny). Wnętrze jest trójnawowe, pseudohalowe, czteroprzęsłowe. Ołtarz główny pochodzi z XVIII w., zaś Ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP, umiejscowiony po prawej stronie przed prezbiterium, z połowy XVII w. W jego centrum znajduje się bardzo ważny dla Strzyżowian i objęty kultem obraz Matki Bożej Strzyżowskiej. Wnętrze kościoła wymalowane zostało w 1897 r. przez Jana Tabińskiego, a odnowione w latach 2004 - 2009. Obok kościoła znajduje się posadowiona osobno wieża w stylu gotyckim. Dolna cześć jest współczesna kościołowi, górna zaś wymurowana została w XIX w., po wielkim pożarze w 1895 r. Do pożaru wisiały tu trzy dzwony z końca XV w. W 1897 r. odlano nowe, które zrabowane zostały przez Austriaków w 1917 r. Dzwony „Stanisław Kostka" i „św. Kazimierz", które stały się z łupem Niemców, sprawiono w 1925 r., trzeci zaś z 1613 r. zakupiono w Kańczudze. Po raz kolejny dla Parafii zakupiono dzwony: w 1967 r. „Marya" i w 1972 r. „Maksymilian". Obok wieży stoi Dom Parafialny zbudowany w latach 1908 - 1911 przez Ks. Stanisława Kwiecińskiego oraz plebania wybudowana w latach 1882 - 1884. Za kościelnym murem zaś dawna wikarówka z połowy XIX w. Zdjęcie: Agnieszka Zielińska.