Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiatowa Inauguracja Sezonu Turystycznego 2023

wydrukuj
Powiatowa Inauguracja Sezonu Turystycznego 2023

Serdecznie zapraszamy na Powiatową Inaugurację Sezonu Turystycznego 2023

Regulamin imprezy:

1. Organizator:

• Ośrodek Kultury w Wiśniowej

• Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej

• Gmina Wiśniowa

• Powiat Strzyżowski

2. Termin i miejsce:

• Impreza odbędzie się 13 maja 2023 r.

• Rozpoczęcie o godz. 9:00 – plac przy Domu Ludowym w Kozłówku

• Zakończenie: Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny w Wiśniowej ok. godz. 11:30 – ognisko, zabawy, quizy.

3. Cel imprezy turystycznej:

• Upowszechnianie turystyki pieszej, jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku

• Poznawanie terenów i walorów kulturowo-przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych Powiatu Strzyżowskiego

• Integracja społeczności lokalnych

• Nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze

• Popularyzacja zdrowego trybu życia

4. Trasa :

Rajd pieszy przez Rezerwat Przyrody „Herby”: Kozłówek – Herby - Jazowa – Wiśniowa (park) – ok. 8km, 2h

5. Zasady uczestnictwa:

• W rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy chętni od lat 5 do 105 czujący się na siłach pokonywać kilometry, gubić kalorie i podziwiać piękne okoliczne widoki . Uczestnicy niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod bezpośrednią opieką nauczycieli bądź rodziców. Na 10 – osobową grupę niepełnoletnich uczestników przypada minimum 1 opiekun dorosły w rajdzie pieszym.

• Każdy uczestnik powinien być wyposażony w odpowiednie buty i strój, oraz wg preferencji kije do nordic walking.

• Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatora.

• W czasie startu, na całej trasie, a także w czasie zakończenia uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, w razie potrzeby pomoc wszystkim innym współuczestnikom rajdu.

• Grupa będzie mieć swojego pilota.

• Po zgłoszeniach i zamknięciu list uczestników, Organizator dopasuje godziny startu grupy do potrzeb całej imprezy oraz poinformuje o tym uczestników.

• Istnieje możliwość dołączenia do grupy na każdym z odcinków rajdu po uprzednim poinformowaniu organizatora oraz podpisaniu zgody/oświadczenia.

• Wpisując się na listę uczestnik swoim podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

• We własnym zakresie na czas rajdu prosimy zaopatrzyć się w napoje chłodzące i inne środki przydatne w drodze („psykacz” na komary, płaszcz przeciwdeszczowy itp.).

6. Informacje dodatkowe:

• Zgłoszenia uczestnictwa (do dnia 11 maja 2023 r., do godz. 15:00) oraz dodatkowe informacje na temat przebiegu i tras rajdu w Ośrodku Kultury w Wiśniowej, tel.: 17 2775393, e-mail: gok_wisniowa@o2.pl lub Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej, tel.: 17 276 55 90, e-mail: pckit@strzyzowski.pl

• Uwaga! Organizator zapewnia posiłek i pamiątkowy gadżet dla pierwszych 100 osób!

• Druga część imprezy będzie się odbywać „stacjonarnie” – przy Zespole Parkowo - Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej.

• Przyjazd uczestników we własnym zakresie na godzinę 9:00 - parking przy Domu Ludowym w Kozłówku, odjazd około 13:30 z Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej.

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zaistnienie zdarzeń losowych podczas trwania rajdu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.