Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym – 10 czerwca br. w SOSW we Frysztaku

wydrukuj
Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym – 10 czerwca br. w SOSW we Frysztaku

Towarzystwo Sportowe „Pro Familia", Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zapraszają wszystkich sympatyków tenisa stołowego m.in. dzieci, młodzież, rodziców, zawodników z powiatu strzyżowskiego do udziału w XVIII Międzynarodowym Rodzinnym Turnieju w Tenisie Stołowym „Pro-Familia Cup 2018". Turniej odbędzie się 10 czerwca 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 8 czerwca br.

W turnieju uczestniczyć mogą wyłącznie drużyny w konfiguracjach: ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek itp. Do udziału nie będą dopuszczane rodziny w składzie: rodzic + rodzic, dziecko + dziecko.

Turniej rozgrywany będzie w sześciu kategoriach:

1. Rodzic + dziecko do 11 lat - rocznik 2007 i młodsi,

2. Rodzic + dziecko od 12 do 13 lat, rocznik 2006-2005,

3. Rodzic + dziecko od 14 do 15 lat, rocznik 2004-2003,

4. Rodzic + dziecko od 16 do 17 lat, rocznik 2002-2001,

5. Rodzic + dziecko od 18 lat i wyżej - rocznik 2000 i starsi,

6. Vipów - władze samorządowe, sponsorzy, prezesi, patronaci, działacze.

W każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy, w których uczestniczyć będą cztery lub trzy rodziny, w zależności od liczby zgłoszeń. Awans do dalszych rozgrywek uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy. Po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym. Wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów, zaś mecze finałowe do trzech wygranych setów.

Trzy najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe w postaci desek, okładzin tenisowych, toreb, plecaków, a także ręcznie grawerowane puchary szklane i dyplomy, które otrzymają również rodziny, zajmujące czwarte miejsce w każdej z w/w. kategorii. Drużyny, które zostaną wyeliminowane po grach grupowych, otrzymują nagrody pocieszenia ufundowane przez sponsorów i władze samorządowe i organizatorów. Nagrody specjalne przewidziano także dla najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju.

Organizator turnieju zapewnia m.in. obiad, całodzienny poczęstunek w postaci stołu szwedzkiego - swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata, wodę niegazowaną - po 2 sztuki na rodzinę, a także koszty wyżywienia i zakwaterowania rodzin. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania ważnego ubezpieczenia NW.

Patronat Honorowy nad imprezą objęli: Posłowie na Sejm RP: Pani Joanna Frydrych i Pan Bogdan Rzońca, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Starosta Krośnieński Pan Jan Juszczak, Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Wójt Gminy Jasło Pan Stanisław Pankiewicz oraz Wójt Gminy Wojaszówka Pan Sławomir Stefański.

Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Starostwo Powiatowe w Krośnie, Urząd Gminy we Frysztaku, Urząd Gminy w Wojaszówce, Urząd Gminy w Jaśle, Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania i GOKiR w Wojaszówce.

Zapisy drużyn do 8 czerwca br. przyjmuje Pan Jerzy Kaleta pod numerem tel. 13 43 850 95 lub kom. 511 496 054. Szczegółowe informacje o turnieju dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa Sportowego „Pro-Familia" pod adresem www.pro-familia.net.

[Inf. p. J. Kaleta, grafika internet - oprac. A. Zielińska]