Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach I Memoriału im. Jacka Boho

wydrukuj
Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe w ramach I Memoriału im. Jacka Boho

Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego w ramach I Memoriału im. Jacka Boho odbędą się w dniu 7 czerwca 2023 r. Start i meta na terenie GOSiR we Frysztaku.

I.

Organizatorem Memoriału jest: Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Współorganizatorami są:  Powiat Strzyżowski,  Gmina Frysztak,  Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku, Powiatowy Koordynator Sportu, Gminni Koordynatorzy Sportu, OSP Twierdza, OSP Frysztak.

II. PATRONAT

Memoriał patronatem objęli Starosta Strzyżowski – Bogdan Żybura i Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik. Ambasador zawodów: Pani Jadwiga Boho

III.  CEL IMPREZY

- uczczenie pamięci propagatora sportu – Jacka Boho,

- popularyzacja biegów terenowych wśród dzieci i młodzieży,

- promocja terenu gmin powiatu strzyżowskiego,

- profilaktyka zdrowia i sprawności fizycznej,

- alternatywna forma spędzania wolnego czasu,

- przeciwdziałanie uzależnieniom.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Indywidualno-Drużynowe Biegi Przełajowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu strzyżowskiego w ramach I Memoriału im. Jacka Boho odbędą się w dniu 7 czerwca 2023 r. Start i Meta umiejscowiona będzie na terenie GOSiR we Frysztaku.

V.  PROGRAM BIEGU

Program zawodów:

- Otwarcie imprezy sportowej o godzinie 10.00

- Starty:

Szkoły podstawowe:

- godz. 10.30 – rocznik 2014 i młodsi (dziewczynki) – dystans 150 m

- godz. 10.40 - rocznik 2014 i młodsi (chłopcy) – dystans 150 m

- godz. 10.55 - rocznik 2012-2013 (dziewczynki) – dystans 200 m

- godz. 11.05 - rocznik 2012-2013 (chłopcy) – dystans 200 m

- godz. 11.15 - rocznik 2010-2011 (dziewczynki) – dystans 300 m

- godz. 11.25 - rocznik 2010-2011 (chłopcy) – dystans 300 m

- godz. 11.40 - rocznik 2008-2009 (dziewczyny) – dystans 600 m

- godz. 11.55 - rocznik 2008-2009 (chłopcy) – dystans 600 m

Szkoły ponadpodstawowe:

- godz. 12.10 - dziewczyny – dystans 600 m

- godz. 12.20 - chłopcy – dystans 600 m

- godz. 12:30 wspólny, happeningowy bieg indywidualny dla uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno–Wychowawczych - dystans 150 m.

Inf. PCKiT w Wiśniowej, opr. W. Plezia