Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Życzenia dla Samorządowców

wydrukuj
Życzenia dla Samorządowców

Na XIX sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego 27 maja 2020 r. w Dniu Samorządu Terytorialnego, w 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku przewodnicząca Rady Małgorzata Skalska-Nieroda złożyła samorządowcom życzenia. Do życzeń przyłączył się starosta strzyżowski Bogdan Żybura.

„Z okazji Święta Samorządu Terytorialnego pragnę złożyć samorządowcom gmin z terenu powiatu strzyżowskiego - Gminy Czudec, Frysztak, Niebylec, Wiśniowa, Strzyżów, Radnym Rady Powiatu Strzyżowskiego, Pracownikom Samorządowym zatrudnionym w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, wszystkim osobom aktywnie pracującym na rzecz lokalnych społeczności i dla ich rozwoju najserdeczniejsze życzenia z okazji tego święta – mówiła przewodnicząca Rady. Pragnę podziękować za wkład pracy, zaangażowanie i wysiłek na rzecz małych Ojczyzn. Życzę ponadto pomyślności, satysfakcji z wykonywanej pracy i zadowolenia z właściwe spełnianej misji i społecznego mandatu.”

Do życzeń przyłączył się także starosta strzyżowski Bogdan Żybura, który powiedział m.in: „Burmistrzowi, Wójtom życzę dalszej owocnej pracy i dziękuję wszystkim Samorządowcom i osobom związanym z samorządami za pracę na rzecz lokalnych społeczności, Radnym Rady Powiatu, pracownikom wszystkich naszych samorządów, bo jest to praca trudna, szczególnie w dobie pandemii”

Inf. W.P.