Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2023 rok udzielone

wydrukuj
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2023 rok udzielone

26 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego. Wśród wielu punktów obrad jednym z najważniejszych było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2023 rok a także przyjęcie zaprzysiężenia nowej radnej Agaty Skibya.

Już na początku sesji zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego zostało przyjęte ślubowanie przez Agatę Skibę, która będzie sprawować mandat radnej Rady Powiatu Strzyżowskiego po rezygnacji z mandatu Tomasza Garncarskiego.

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się z raportem oceniającym sytuację ekonomiczno-finansową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2023 r. i na jego podstawie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie za 2023 rok.

Następnie przewodniczący Rady Tomasz Wójtowicz rozpoczął debatę nad raportem o stanie Powiatu Strzyżowskiego w 2023 r. oraz podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Po zapoznaniu się radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok; sprawozdaniem finansowym Powiatu Strzyżowskiego oraz z informacją o stanie mienia Powiatu i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady o udzielenie absolutorium radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Strzyżowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok. W konsekwencji tej uchwały radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego za 2023 rok.

Więcej na temat udzielenia absolutorium oraz innych podjętych uchwałach a także dyskusji na różne tematy w trakcie III sesji Rady Powiatu w materiale filmowym itvpoludnie oraz na https://www.strzyzowski.pl/transmisje-sesji-rady-powiatu.

Opr. W. Plezia, fot. D. Lubojemski