Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Zaproszenie na konferencję

wydrukuj
Zaproszenie na konferencję

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart informuje, że Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. społeczeństwa obywatelskiego wspólnie z Narodowym Instytutem Wolności podjął inicjatywę przeprowadzenia spotkania informacyjnego z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi ubieganiem się o dotację na projekty społeczne realizowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W związku z tym zaprasza na konferencję, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 12.30 w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15.

W programie: przedstawienie Regulaminu Konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 2-4, edycja na rok 2020; omówienie zasad ubiegania się o dotację w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2020.; prezentacja Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020.

Potwierdzenie uczestnictwa ww. konferencji musi nastąpić do dnia 6 listopada 2019 r. Pracownikiem właściwym do kontaktu w tej sprawie jest p. Monika Łysik-Cebulak, inspektor wojewódzki w Biurze Wojewody, e-mail mlysik@rzeszow.uw.gov.pl tel. (17) 867 12 26.