Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

wydrukuj
ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

Proces wyboru szkół i składania wniosków trwa od 16 maja do 24 czerwca br. Uczniom klas VIII szkół podstawowych proponujemy szeroką ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w powiecie strzyżowskim:

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi zdanie matury i podjęcie studiów wyższych na prestiżowych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce.

Więcej informacji: oferta https://rekrutacjalostrzyzow.pl

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oferuje do wyboru ciekawe kierunki kształcenia zarówno w Technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia oraz praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie i za granicą.

Więcej informacji: oferta http://promocja.zs-strzyzow.itl.pl/

Zespół Szkół w Czudcu zaprasza młodzież do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoła oferuje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czudcu oraz za granicą, a także bezpłatne kursy kwalifikacyjne. Ponadto w Zespole Szkół w Czudcu funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, w którym można zdobywać wiedzę w oddziale ogólnym oraz w oddziale mundurowym z innowacją: strażacko – ratowniczą i wojskową.

Więcej informacji: oferta

Rekrutacja do wszystkich szkół odbywa się wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

- dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które przekazują dane do systemu rekrutacji elektronicznej ulotka1

- dla uczniów, którzy uczą się w szkołach podstawowych, które nie przekazują danych do systemu rekrutacji elektronicznej ulotka2

W szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski młodzież znajdzie m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Zawodowego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Ponadto samorząd powiatowy w Strzyżowie w roku szkolnym 2022/2023 oferuje 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski tj.:

1. Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (dopłata do biletów miesięcznych) – udzielanie wsparcia finansowego polega na częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły. Prawo do korzystania z Programu mają uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz uczniowie pozostałych klas.

Regulamin

deklaracja woli uczestnictwa w programie

2. Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (stypendia naukowe) – obejmuje stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i uczą się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Regulamin

wniosek o stypendium z PFS

[inf. Wydział ES Starostwa Powiatowego, opr. W.Plezia]