Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

„Zajęcia klubowe w WTZ” – II tura naboru

wydrukuj
„Zajęcia klubowe w WTZ” – II tura naboru

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyznaczył w dniach od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. termin drugiej tury naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.) oraz zajęć klubowych w tych WTZ, w których od czasu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych można składać w terminie do dnia 16 czerwca 2023 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

[opr. W. Plezia]