Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Wirtualna strzelnica w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Wirtualna strzelnica w powiecie strzyżowskim

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Powiat Strzyżowski uzyskał dofinansowanie na utworzenie wirtualnej strzelnicy w ramach konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2022” nr 1/2022/CWCR. Konkurs przeprowadzono od 27 maja do 15 lipca br. Całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 240.000 zł.

Cel konkursu: 1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce; 2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych; 3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej; 4. Aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim.

Oferta Powiatu Strzyżowskiego dotyczyła utworzenia wirtualnej strzelnicy w jednej z sal lekcyjnych znajdującej się na parterze starszego segmentu Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, która zostanie zaadaptowana do wymogów wirtualnej strzelnicy. Do pomieszczenia prowadzi odrębne wejście, a poprzez planowaną przebudowę (budowa ścianki na korytarzu) sala zostanie oddzielona od pozostałej części szkoły, co pozwoli na bezpieczne prowadzenie treningów strzeleckich, nie tylko przez uczniów w ramach zajęć edukacyjnych, ale także inne osoby czy organizacje zgodnie z zapotrzebowaniem.

Projektowana strzelnica będzie kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Nie podlega ona obrotowi koncesyjnemu i przeznaczona jest dla osób powyżej 15 roku życia. Działa w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystuje laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujace niewidzialną wiązkę światła wg normy PN-EN 60825-1:2014.

Użytkownikami będą głównie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespołu Szkół w Czudcu (odległego o 14 km). Ponadto z obiektu korzystać będą mogli członkowie Stowarzyszenia Związek Strzelecki „Strzelec” w Strzyżowie, uczniowie z powiatów ościennych, organizacje zgłaszające zapotrzebowanie na zdobywanie umiejętności strzeleckich.

Rozpoczął się już etap adaptacji obiektu na potrzeby funkcjonowania wirtualnej strzelnicy, kolejnym działaniem będzie zakup wyposażenia strzelnicy. Planowane zakończenie wszystkich działań to koniec grudnia br.

Całkowity przewidywany koszt zadania wynosi 240.000 zł, z czego 132.000 zł stanowić będzie dofinansowanie z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Kwotę 108.000 zł zabezpieczono w budżecie Powiatu Strzyżowskiego.

[Inf. Aneta Szczęsna - Wydział IP, opr. W.Plezia]