Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie

wydrukuj
Uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie

15 stycznia 2018 r. na strzyżowskim rynku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie. Sztandar ufundowany został przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie ze środków samorządów: Gminy Czudec, Gminy Frysztak, Gminy Niebylec, Gminy Strzyżów, Gminy Wiśniowa i Powiatu Strzyżowskiego w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby w społeczności powiatu strzyżowskiego. Akt nadania sztandaru podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

Uroczystość wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie poprzedziła Msza święta w intencji policjantów i pracowników policji, koncelebrowana w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie pod przewodnictwem ks. Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego diecezji rzeszowskiej. W swojej homilii ksiądz biskup podkreślał służebną rolę policjantów wobec społeczeństwa. Odniósł się także do roli sztandaru jako sakralnego znaku, jednoczącego ludzi wokół ważnych ideałów i wartości, których wyrazem są zamieszczane na polskich sztandarach słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna".

Po nabożeństwie kompania honorowa Policji, poczty sztandarowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie i Powiatu Strzyżowskiego, policjanci oraz goście, prowadzeni przez orkiestrę reprezentacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przemieścili się na strzyżowski rynek, gdzie miało miejsce wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie.

Tę część uroczystości rozpoczęło złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi przez dowódcę uroczystości insp. Jacka Maślankę. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa, który przywitał przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego - Bogdan Mazur - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, reprezentant Marszałka Województwa Podkarpackiego - Jan Sołek, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Robert Godek Starosta Strzyżowski, a jednocześnie Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, Wicestarosta Strzyżowski Jan Stodolak, Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Marek Jurzysta, Burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, Wójt Gminy Czudec Stanisław Gierlak, Sekretarz Gminy Frysztak Tomasz Garncarski, Wójt Gminy Niebylec Zbigniew Korab, Wójt Gminy Wiśniowa Marcin Kut, Sekretarz Powiatu Jacek Boho, a także kadra kierownicza podkarpackiej Policji, funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie, emerytowani policjanci, kapłani, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących na co dzień z Policją oraz mieszkańcy Strzyżowa i okolic.

Zwracając się do zebranych, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa podkreślił, że społeczna inicjatywa nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie to ważny symbol uznania dla strzyżowskiej Policji za rzetelną, ofiarną i odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu strzyżowskiego. Zwracając uwagę na zagrożony utratą życia lub zdrowia charakter służby, przypomniał sylwetki policjantów ze strzyżowskiej komendy: starszego przodownika Jana Muchy, który poległ chwalebną śmiercią policjanta podczas wykonywania obowiązków 24 grudnia 1919 r. oraz starszego sierżanta Roberta Przygody, który wracając do domu po zakończonej służbie, zginął w 2001 r. w wypadku drogowym spowodowanym przez kierowcę samochodu ciężarowego.

W dalszej części uroczystości nastąpiło odczytanie Aktu Nadania Sztandaru podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Aktu Wręczenia Sztandaru. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia 23 osoby zaproszone zostały do symbolicznego wbicia gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru oraz złożenia wpisów do księgi pamiątkowej sztandaru. Następnie ks. bp. Edward Białogłowski, ks. Jan Szczupak wikariusz biskupi ds. społecznych, ks. Marek Buchman duszpasterz podkarpackich policjantów oraz ks. dr Jan Wolak proboszcz strzyżowskiej Fary dokonali poświęcenia sztandaru.

Głównym punktem uroczystego apelu było wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Strzyżowie. W imieniu społeczności sztandar na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka przekazał Starosta Strzyżowski Robert Godek, a zarazem Przewodniczący powołanego w styczniu 2018 r. Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. Komendant Główny Policji w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał z kolei sztandar mł. insp. Mirosławowi Wośko - Komendantowi Powiatowemu Policji w Strzyżowie, po czym nastąpiła uroczysta prezentacja sztandaru przez poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.

W związku z wyjątkową uroczystością na adres Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wpłynęło szereg adresów okolicznościowych, w tym list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, w którym czytamy: To ważny dzień dla wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie. W świadomości Polaków sztandar jest symbolem niezłomności, męstwa oraz odwagi. Od dziś sztandar będzie Wam towarzyszył w codziennym życiu komendy, reprezentował Was na apelach i uroczystościach państwowych. Jest to niewątpliwie wyraz zaufania wspólnoty lokalnej, dowód na to, że strzyżowscy policjanci skutecznie pełnią swoją trudną i odpowiedzialną służbę. Jest to także zobowiązanie, aby nie ustawać w wysiłkach na rzecz zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, Komendant Główny Policji, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, którzy samorządom z terenu powiatu strzyżowskiego podziękowali za inicjatywę i przeprowadzenie procesu przekazania sztandaru, policjantkom i policjantom ze strzyżowskiej Komendy zaś za codzienną służbę pełną trudu i wyrzeczeń. W imieniu fundatorów sztandaru do zebranych zwrócił się Robert Godek, który przypomniał, iż sztandar ufundowany został przez samorządy z terenu powiatu strzyżowskiego tj. samorząd Gminy Czudec, samorząd Gminy Frysztak, samorząd Gminy Niebylec, samorząd Gminy i Miasta Strzyżów, samorząd Gminy Wiśniowa i samorząd powiatowy w Strzyżowie w dowód uznania za rzetelną, odpowiedzialną i ofiarną służbę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców powiatu strzyżowskiego. Policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym podziękował zaś za dotychczasową służbę oraz życzył wszelkiej pomyślności i najwyższej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy akompaniamencie orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji przygotowanych przez Policję. Można było m.in. zobaczyć broń i sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy, konny patrol Policji, wyposażenie pojazdów policyjnych, motocykle, umiejętności policyjnego psa i in.

[Inf. i zdjęcia - A. Zielińska]