Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Trwa rozbudowa Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

wydrukuj
Trwa rozbudowa Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

Będzie to największy, realizowany do tej pory w samorządzie powiatowym w Strzyżowie projekt inwestycyjny o wartości 23 mln zł. Środki na realizację projektu pochodzą z budżetu powiatu strzyżowskiego - 13 mln zł i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 10 mln zł. Zakres projektu obejmuje rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny. W efekcie prac już zbudowany został m.in. nowy segment D łączący główne budynki szpitalne. Docelowo zwiększy to powierzchnię użytkową szpitala o ok. 2000 m².


Zakres projektu objął dostosowanie i wyposażenie (wymiana i zakup nowego sprzętu i wyposażenia) pracowni endoskopii z 3 gabinetami endo, kolono i bronchoskopii z możliwością udzielania świadczeń (dotąd istniał 1 gabinet), przebudowę bloku operacyjnego na zespół 3 sal operacyjnych (dotąd 2 sale). W projekcie przewidziano także powstanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z wyposażeniem, oddziału ginekologiczno-położniczego, zmianę sposobu użytkowania części ginekologicznej na potrzeby oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologii, zmianę sposobu użytkowania części oddziału wewnętrznego na potrzeby POZ-nocna i świąteczna, rozbudowę ambulatorium izby przyjęć.


W segmencie A - na I piętrze powstał blok operacyjny z 3 nowocześnie wyposażonymi salami. Do tej pory blok operacyjny nie posiadał zaplecza przy jedynie dwóch salach operacyjnych, co przy liczbie ponad 1600 zabiegów wykonywanych rocznie wymagało radyklanej zmiany. Rozbudowa bloku przyczyni się do wykonywania większej liczby zabiegów oraz specjalistycznych procedur, np. endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, co pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania na udzielane świadczenia przełoży się jak też na bezpieczeństwo pacjentów. Na parterze segmentu A powstał nowocześnie urządzony i wyposażony Oddział Intensywnej Opieki Medycznej z 4 łóżkami i izolatką z węzłem sanitarnym.


W dobudowanym segmencie D już funkcjonuje pracownia endoskopii, która do tej pory ulokowana była w ramach gabinetu zabiegowego bez zaplecza. W tym segmencie powstały pomieszczenia dla trzech gabinetów endoskopii, pokoju wybudzeń, pomieszczenia myjni oraz zaplecza socjalnego dla personelu medycznego. Na parterze segmentu D funkcjonuje też Zakład Diagnostyki Obrazowej, który zyskał zaplecze wraz z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, co ułatwia koordynację pracy personelu. Rozbudowa segmentu D pozwoliła też na usystematyzowanie pracy oddziałów w ramach 1 poziomu na każdym piętrze, gdyż dotychczasowa organizacja pracy na dwóch piętrach była nieergonomiczna. Ponadto dzięki realizacji inwestycji przy Izbie Przyjęć powstanie punkt informacyjny dla pacjenta. Powstaną też pomieszczenia dla Rehabilitacji działającej w ramach oddziałów, w których terapeuci będą mogli wykonywać zabiegi we właściwych warunkach.


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Jego wartość to 19 197 022,59 zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich stanowić będzie 6 621 844,99 zł. Pozostała kwota, tj. 12 mln. 575 tys. 177,6 zł zapewniona jest z budżetu Powiatu Strzyżowskiego w latach 2018, 2019 i 2020.


[inf. i fot. W. Plezia]