Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Trwa nabór uczestników do „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

wydrukuj
Trwa nabór uczestników do „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie ogłosiło nabór uczestników do trzeciej edycji „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Rekrutacja do programu prowadzona będzie do 30 kwietnia 2019 r.

Program kierowany jest do osób:

- stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

- skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,

- które same w wyniku innych okoliczności zgłoszą chęć uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, ul. Parkowa 7, pokój 101, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu 17 221 14 49.

[Inf. PCPR w Strzyżowie, oprac. A. Zielińska]