Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Strzyżowskiego

wydrukuj
Trwa nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Strzyżowskiego

Zapraszamy do szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski: Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespołu Szkół w Czudcu. Młodzież znajdzie tutaj m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Zawodowego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2020/2021 samorząd powiatowy w Strzyżowie oferuje 2 formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski tj.:

1. Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (dopłata do biletów miesięcznych) – udzielanie wsparcia finansowego polega na częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły. Prawo do korzystania z Programu mają uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz uczniowie pozostałych klas.

Regulamin, deklaracja woli uczestnictwa w programie

2. Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (stypendia naukowe) – obejmuje stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i uczą się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Regulamin, wniosek o stypendium z PFS

Proces wyboru szkół i składania podań trwa od 11 maja do 23 czerwca br. Uczniom klas VIII szkół podstawowych proponujemy szeroką ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w powiecie strzyżowskim obejmującą:

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi zdanie matury i podjęcie studiów wyższych na prestiżowych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce.

Więcej informacji: oferta

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oferuje do wyboru ciekawe kierunki kształcenia zarówno w Technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia oraz praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie i za granicą. W roku 2020/2021 w Technikum planuje się uruchomienie nowych kierunków kształcenia: technik programista oraz technik spawalnictwa.

Więcej informacji: oferta

Zespół Szkół w Czudcu zaprasza młodzież do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Szkoła oferuje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czudcu oraz za granicą, a także bezpłatne kursy kwalifikacyjne. W roku 2020/2021 planuje się uruchomienie nowych kierunków kształcenia w Technikum: technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz w Branżowej Szkole I stopnia: pracownik pomocniczy gastronomii – kształcenie wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pracownik obsługi hotelowej, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz-tynkarz. Ponadto w Zespole Szkół w Czudcu funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, w którym można zdobywać wiedzę w oddziale ogólnym oraz w oddziale mundurowym z innowacją: strażacko – ratowniczą i wojskową.

Więcej informacji: oferta

Rekrutacja do wszystkich szkół odbywa się wzorem lat poprzednich drogą elektroniczną:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021:

W związku z obecną sytuacją związaną z Covid-19 i możliwymi zmianami w procedurze rekrutacyjnej zachęcamy do śledzenia strony internetowej Powiatu Strzyżowskiego: www.strzyzowski.pl, a także stron internetowych poszczególnych szkół: www.lo-strzyzow.pl, www.zst.strzyzow.itl.pl, www.zs-czudec.itl.pl gdzie znajdziecie aktualne informacje związane z rekrutacją.

Inf. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,
opr. W. Plezia