Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Tłumacz języka migowego on-line oraz pętle indukcyjne w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie

wydrukuj
Tłumacz języka migowego on-line oraz pętle indukcyjne w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie

Powiat Strzyżowski realizuje zadanie „Urząd bez barier – poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie” w ramach przedsięwzięcia „Dostępny samorząd – granty”. Jednym z elementów zakresu rzeczowego są działania zmierzające do poprawy dostępności komunikacyjnej i informacyjnej w instytucjach publicznych – w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. W obu urzędach zainstalowano pętle indukcyjne stanowiskowe – na strategicznych stanowiskach obsługi mieszkańców oraz zapewniono możliwość bezpłatnego skorzystania z usługi tłumaczenia w języku migowym on-line.

Wideotłumacz to usługa skierowana do osób głuchych, niesłyszących i niedosłyszących, które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego on-line podczas wizyty w Starostwie Powiatowym lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie. Usługa polega na połączeniu się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem stanowiska wyposażonego w laptop. Osoba głuchoniema, która przychodzi do Urzędu, podchodzi do oznaczonego specjalną naklejką stanowiska, z którego istnieje możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego. Przy stanowisku i przy pomocy urzędnika nawiązuje połączenie z tłumaczem.

W Starostwie Powiatowym w Strzyżowie stanowiska obsługujące osoby głuche i niedosłyszące znajdują się w Kancelarii Ogólnej - pokój 109 i w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu, parter – sala obsługi. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzyżowie - stanowisko znajdujące się na parterze - na sali obsługi.

Usługa wideotłumacza ma wiele zalet. Pozwala na swobodną i bezpośrednią obsługę osób ze szczególnymi potrzebami oraz na koordynowanie spraw przez osobę niesłyszącą osobiście, bez udziału pełnomocnika. Usługa tłumaczenia realizowana będzie przez certyfikowanych tłumaczy polskiego języka migowego (PJM). Powiat Strzyżowski zawarł umowę z firmą, która od stycznia br. świadczy usługi tłumaczenia w języku migowym on-line dla Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie.

Na ww. stanowiskach zainstalowano także pętle indukcyjne. Jest to system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej korzystającej z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Osoby słabosłyszące, mimo, że korzystają z aparatów słuchowych często nie rozumieją przekazywanego tekstu - jest to szczególnie zauważalne w dużych pomieszczeniach, w pogłosie, czy choćby lekkim hałasie. Dzięki pętli indukcyjnej wzrasta komfort słyszenia oraz jakość odbieranego przez aparat słuchowy dźwięku. Aby z niej skorzystać osoba nosząca aparat słuchowy musi przełączyć swój aparat na program indukcyjny "T".

Informacja o Starostwie Powiatowym w Strzyzowie w języku migowym pod linkiem: https://www.strzyzowski.pl/dla-nieslyszacych

[inf. Wydział IP A. Szczęsna, opr. W. Plezia]