Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Stowarzyszenie „Tak Życiu” u Prezydenta RP

wydrukuj
Stowarzyszenie „Tak Życiu” u Prezydenta RP

22 listopada 2021 r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Tak Życiu” z Wiśniowej i Strzyżowa uczestniczyli w uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Dla Dobra Wspólnego”. Stowarzyszenia było nominowane do Nagrody w kategorii „Instytucja – organizacja”. W tej kategorii nagrodę otrzymała Fundacja „Wypłyń na Głębię”.

W uroczystej gali wręczenia nagród w Pałacu Prezydenckim i spotkaniu z Parą Prezydencką wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Tak Życiu” z prezesem Bronisławą Lipą i wiceprezesem Andrzejem Żyburą oraz z przedstawicielami władz samorządowych Wiśniowej i powiatu strzyżowskiego: wójtem Marcinem Kutem i starostą strzyżowskim Bogdanem Żyburą.

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: Człowiek-lider; Dzieło – przedsięwzięcie, projekt; Instytucja – organizacja; Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego. W tym roku miała miejsce VI edycja Nagrody.

Stowarzyszenia „Tak Życiu” było nominowane do Nagrody w kategorii „Instytucja – organizacja”. Stowarzyszenie to organizacja w początkowo działająca na rzecz życia poczętego, niesienia pomocy chorym i niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym. W początkowym okresie wiele osób ze Strzyżowa, Rzeszowa i Krosna uczestniczyło w działaniach prowadzonych przez Poradnię Rodzinną przy klasztorze o.o. Bernardynów w Rzeszowie, którą prowadził ks. dr Jan Koc. Później powstała inicjatywa założenia stowarzyszenia, którego celem była pomoc samotnym matkom i ich dzieciom oraz rodzinom wielodzietnym. Główną siedzibą był Rzeszów przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność”, ale założyciele stowarzyszenia spotykali się w prywatnych mieszkaniach na terenie Strzyżowa. Później oddziałami lokalnymi stały Strzyżów i Wiśniowa.

Działalność organizacji skupia się na pomocy niepełnosprawnym, pomocy rodzinom wielodzietnym, ochronie praw dziecka, rodzicielstwa, macierzyństwa oraz pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi. Wśród projektów, który podejmowane były z inicjatywy stowarzyszenia wyróżnić należy m.in. utworzenie w Strzyżowie sali rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w lokalu przy Strzyżowskiej Fabryce Mebli; zorganizowanie dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły we Frysztaku oraz działalność wokół Domu Matki i Dziecka w Bonarówce. W 014 r. stowarzyszenie otrzymało imię Świętego Jana Pawła II.

Realizując zapisy statutowe organizacja prowadzi terapię zajęciową i logopedyczną dla dzieci niepełnosprawnych, dowozi busem chore dzieci na rehabilitację i terapię zajęciową. Udziela wsparcia rodzinom w trudnej sytuacji materialnej (np. na zakup odzieży, podręczników czy przyborów szkolnych). Świadczy pomoc finansową na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego czy logopedycznego. Organizuje poradnictwo dla dzieci i ich rodzin, cykliczne spotkania integracyjne, pikniki rodzinne i charytatywne, Dzień Dziecka, wycieczki. Od marca 2021 r. stowarzyszenie wraz z powiatem strzyżowskim jest współorganizatorem zbierania plastikowych nakrętek, ze sprzedaży których uzyskane pieniądze przekaże na rzecz potrzebujących.

Od początku działalności stowarzyszenie było współorganizatorem obchodów Narodowego Dnia Życia, Marszu za Życiem, budowy symbolicznego nagrobka dzieci nienarodzonych w Rzeszowie, pielgrzymek propagujących obronę życia oraz wielu akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących z terenu Podkarpacia.

Na zdjęciu obok Prezydenta RP Andrzeja Dudy druga z lewej prezes Bronisława Lipa i Andrzej Żybura.

[inf. A. Żybura, opr. W. Plezia, fot. Jakub Szymczuk, www.prezydent.pl]