Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

wydrukuj
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc prawną w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

- Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

- Osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

- Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

- Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

- Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

- Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

- Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl

- Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego http://bip.strzyzowski.pl/atach/4/3237/8954/15841082976961908235e6b930968819.pdf

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.