Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Rozbudowa budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

wydrukuj
Rozbudowa budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie

23 kwietnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie podpisano umowę na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa budynku „B” Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie”. Wykonawcą robót będzie strzyżowska Firma Handlowa "ROSE", Tomasz Leszczak. Koszt realizacji robót budowlanych wyniesie 2 378 tys. zł.

Przebudowa Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie obejmuje dostosowanie do aktualnych warunków sanitarno-epidemicznych istniejący budynek „B” poprzez nadbudowę piętra i przebudowę istniejących sal. Budynek, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i mimo licznych remontów wymagał już konsekwentnej i generalnej modernizacji. W wyniku nadbudowy ZST uzyska sześć nowych klasopracowni oraz aulę z zapleczem. Nadbudowa obejmuje także rozbudowę instalacji wewnętrznych, tj. instalacji wodnokanalizacyjnej, sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz budowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Szkoła uzyska pełny dostęp dla niepełnosprawnych poprzez montaż platformy schodowej pozwalającą na poruszanie się po wszystkich kondygnacjach budynku „B” osobom na wózkach inwalidzkich.

Powstanie nowych klasopracowni pozwoli na prowadzenie bezpiecznej dydaktyki w warunkach obowiązujących standardów. Dzięki nadbudowie uzyskana będzie dodatkowa powierzchnia dydaktyczna 510,50m² i rozgęszczenie uczniów w istniejących salach oraz wydzielenie pomieszczenia do izolacji. Przedsięwzięcie jest kompatybilne z otoczeniem. Inwestycja wypełnia cel zrównoważonego rozwoju, jakim jest dobra jakość edukacji, poprzez utworzenie nowego zaplecza i ulepszenie istniejącej już placówki edukacyjnej. Obiekty szkolne będą uwzględniać potrzeby młodzieży, osób niepełnosprawnych i różnice płci, a także zapewnią odpowiednie bezpieczeństwo osób w niej przebywających. Bezpośrednim efektem planowanej inwestycji będzie wzrost powierzchni przypadającej na 1 ucznia. Liczba uczniów w ZST w Strzyżowie: 799 osób, Powierzchnia planowanej nadbudowy: 510,50 m2.

„Cieszę się, że przetarg wygrała i inwestycję wykona strzyżowska firma, ponieważ świadczy to o tym, że nasze przedsiębiorstwa świetnie konkurują na rynku inwestycji budowlanych a ponadto to właśnie pracownicy tej firmy zamieszkali przede wszystkim na terenie powiatu będą mieć przez najbliższe miesiące zatrudnienie” – powiedział na spotkaniu z inwestorem starosta strzyżowski Bogdan Żybura.

Koszt realizacji robót budowlanych wg zawartej umowy z wykonawcą wynosi 2.378.731,25 PLN. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec grudnia 2021 r..

Na zdjęciu przekazanie podpisanej umowy. Od lewej: Adam Witek – dyrektor ZST w Strzyżowie, Tomasz Leszczak – firma handlowa „ROSE”, Bogdan Żybura - starosta strzyżowski. Tomasz Garncarski – wicestarosta strzyżowski.

[inf. Wydziały IPP i ES Starostwa Powiatowego, opr. i fot. W. Plezia]