Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Przekazano materiały pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Brody na Ukrainie

wydrukuj
Przekazano materiały pomocy humanitarnej dla miasta partnerskiego Brody na Ukrainie

Tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie 23 lutego 2022 r. starosta strzyżowski Bogdan Zybura w imieniu samorządu powiatowego wystosował list do mera zaprzyjaźnionego Miasta Brody na Ukrainie zapewniając o poparciu dla niepodległości Ukrainy, jej niezależności, suwerenności i wolności jej obywateli. Po ataku Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego mer Brodów Anatolij Beleli w piśmie do samorządu powiatu strzyżowskiego z 27 lutego wskazał listę artykułów najbardziej potrzebnych do przetrwania agresji.

Zarząd Powiatu rozpoczął działania mające na celu organizację pomocy dla zaprzyjaźnionego miasta i przeznaczył 15.000 zł z planu wydatków na zarzadzanie kryzysowe. Z kolei w wyniku dobrowolnej składki radnych Rady Powiatu Strzyżowskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych prowadzonej w dniach od 3 do 9 marca br. uzbierano 11.665 zł. Łącznie do dyspozycji na zakup artykułów pomocy humanitarnej Brody przeznaczonych zostało 26.665 zł. Uruchomiony też został Powiatowy Magazyn Pomocy w Dobrzechowie, w którym zbierano dary dla potrzebujących, dotkniętych wojną.

Za zgromadzone środki finansowe zakupiono m.in. dwa agregaty prądotwórcze, akumulator śpiwory, krótkofalówki, latarki, materiały i środki opatrunkowe, apteczki. Wszystkie te materiały, uzupełnione o dary z Powiatowym Magazynie Pomocy w Dobrzechowie (łóżeczka składane, materace do łóżeczek, śpiwory dziecięce, pościel, kocyki, podkładki do łóżeczek, zabawki, kredki środki opatrunkowe, pampersy, chusteczki nawilżane, termometry, latarki taktyczne, odzież termoaktywna) przekazano dniu 24 marca 2022 r. delegacji miasta Brody na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

W przekazaniu sprzętu i materiałów w ramach pomocy humanitarnej wzięła udział delegacja miasta Brody na Ukrainie pod przewodnictwem Rusłana Szyszki - sekretarza Rady Miasta Brody i Switłany Kuliewcz specjalisty wydziału ogólnego Miejskiej Rady w Brodach. Natomiast delegacji powiatu strzyżowskiego przewodniczył wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski oraz sekretarz powiatu Celina Bałchan i inspektor w biurze spraw obronnych i zarzadzania kryzysowego Ernest Pieczek. Akcja przekazania bardzo sprawnie.  Działanie i zastosowanie przekazanego sprzętu i zastosowanie materiałów były na bieżąco omówione na miejscu z delegacją ukraińską. Zapewniono też po pozostaniu w stałym kontakcie z zaprzyjaźnionym miastem w celu monitorowania niezbędnych potrzeb i wydatkowania pozostałych zgromadzonych przez powiat strzyżowski środków finansowych i darów.

W podziękowaniu na stronie FB miasta Brody burmistrz Anatolij Belei przekazał: „Nieskończona wdzięczność dla naszych zagranicznych partnerów za wsparcie! Każdy towar humanitarny jest niezwykle cenny i potrzebny. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem pomocy, jaką udzielają nam Polacy”.

Starosta strzyżowski Bogdan Żybura dziękuje wszystkim za zaangażowanie i pomoc w wsparciu humanitarnym dla Ukrainy. Dziękuje również Państwu Wiesławie Antoniemu i Wójtowicz - właścicielom Firmy Usługowo-Handlowej „Wojan” i „Wojan II” w Strzyżowie za nieodpłatne zrealizowanie usługi transportowej oraz oddelegowanie dwóch pracowników do kierowania pojazdem i pomocy przy przeładunku przekazywanego asortymentu.

[opr. W. Plezia].