Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiatowo – gminne obchody święta 3 Maja w Strzyżowie

wydrukuj
Powiatowo – gminne obchody święta 3 Maja w Strzyżowie

Uroczystą Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie zainaugurowano w naszym mieście powiatowym obchody 227. rocznicy  uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Były kwiaty pod miejscami pamięci, okolicznościowe przemówienia, apel pamięci wraz z salwą honorową, wypuszczone w niebo gołębie, a po południu Bieg Konstytucji 3 Maja, finisaż 25. Wystawy Modeli Plastikowych i Kartonowych oraz piknik rodzinny „Baw się z nami pod drzewami". Uroczystość wzorem lat ubiegłych zorganizowały wspólnie samorządy: powiatu strzyżowskiego i gminy Strzyżów.

Początek maja to niezwykły czas. W tym bowiem okresie celebrujemy szereg uroczystości upamiętniających wydarzenia i symbole, które na trwale wpisały się w historię naszej, polskiej państwowości. 1 maja corocznie obchodzimy Święto Pracy, wspominamy patrona robotników - św. Józefa Rzemieślnika, a także świętujemy kolejną, w tym roku już 14. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który w tym roku w powiecie strzyżowskim rozpoczął się  od uroczystego apelu w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie i wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Dzień później bierzemy udział w dwóch uroczystościach: kościelnej ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ustanowionej na pamiątkę zawierzenia Rzeczypospolitej Matki Bożej przez  króla Jana Kazimierza w czasie najazdu szwedzkiego oraz państwowej - upamiętniającej uchwalenie 3 maja 1791 r. na Sejmie Czteroletnim Ustawy Rządowej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, uznawanej za pierwszą w Europie, drugą na świecie nowoczesną konstytucję.

W tym roku słoneczna pogoda zachęciła mieszkańców powiatu strzyżowskiego, przedstawicieli wielu środowisk z terenu powiatu wraz z pocztami sztandarowymi do licznego uczestnictwa w powiatowo - gminnych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie już strzyżowska uroczystość rozpoczęła się od zbiórki przy ulicy Daszyńskiego, skąd pochód uczestników prowadzony przez Orkiestrę Dętą wyruszył w kierunku cmentarza św. Michała, gdzie delegacje samorządów lokalnych złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej oraz Pomnikiem Katyńskim.

Kolejnym punktem programu była uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, w której udział wzięli m.in.: Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa wraz z swoimi Zastępcami: Panią Dagmarą Preisner i Panem Waldemarem Górą, radni powiatowi i gminni na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Strzyżowskiego Panem Markiem Jurzystą i Przewodniczącą Rady Miejskiej w Strzyżowie Panią Wiolettą Drozd, Ks. dziekan dr Jan Wolak, proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie, żołnierze 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu na czele z Dowódcą, Panem ppłk. Januszem Gochem i kadrą oficerską, kombatanci, delegaci zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych z terenu gminy i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, orkiestra dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie, liczne poczty sztandarowe, strażacy, harcerze, członkowie organizacji społeczno - wychowawczej Związek Strzelecki „Strzelec", strzyżowskie przedszkolaki wraz z rodzicami i opiekunami z przedszkola, młodzież szkolna na czele z nauczycielami i dyrekcją oraz mieszkańcy miasta, gminy Strzyżów i powiatu ze swoimi najmłodszymi pociechami.

Po skończonym nabożeństwie orszak uczestników wyruszył na strzyżowski Rynek pod Pomnik Niepodległości, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości zainagurowana odegraniem hymnu narodowego. W imieniu organizatorów głos zabrali: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Strzyżowie Pani Wioletta Drozd, Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa i Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, który tradycyjnie wystąpił z okolicznościowym przemówieniem skierowanym do mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu - od słów Marszałków Sejmu Wielkiego, którzy tak w uniwersale sejmowym opisywali znaczenie uchwalonej 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej, rozpoczął swoje tegoroczne przemówienie Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski. W dalszej części wystąpienia Starosta podkreślił znaczenie i wartości, jakie dla narodu polskiego niosła i niesie nadal Konstytucja 3 Maja.

Jako druga ustawa zasadnicza na świecie i pierwsza w Europie ukazuje polski wkład w historię powszechną, a także nasze aspiracje do równej z innymi narodami możliwości budowania nowoczesnego Państwa. Wspomnienie dzieła Konstytucji, w zasadzie od momentu jej uchwalenia, umacniało dążenia niepodległościowe, budowało polskiego ducha i określało narodową tożsamość. Pamięć o Konstytucji 3 maja była elementem kształtującym polski patriotyzm w czasie rozbiorów i w okresie odzyskanej niepodległości, podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Wiedzieli o tym zaborcy i okupanci, zakazując obchodzenia 3 - majowych rocznic - mówił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek. Dziedzictwo Konstytucji stanowi dla nas - współczesnych Polaków, żyjących w wolnej Ojczyźnie - wezwanie do budowy nowoczesnego i sprawnego Państwa, do równego traktowania wszystkich obywateli i wnoszenia polskiego wkładu w tworzenie dobrych rozwiązań na arenie międzynarodowej. Dzisiaj, bogatsi o doświadczenia z naszej polskiej historii, wiemy, że działania te - zarówno w wymiarze ogólnokrajowym, międzynarodowym jak i lokalnym oparte być muszą o wartości.

Starosta przypomniał też o przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 250 - lecia zawiązania Konfederacji Barskiej, zbrojnego związku szlachty polskiej, która w imię „wiary i wolności" walczyła o odzyskanie samodzielności I Rzeczypospolitej. Na koniec przemówienia podziękował wszystkim uczestnikom majowego święta, życząc im, by zawsze byli dumni z bycia Polakami. Szczególne życzenia i gratulacje skierował także do strażaków z okazji przypadającego 4 maja święta Ich patrona  - Świętego Floriana. Pełny tekst wystąpienia Starosty dostępny jest pod adresem internetowym: http://zlokalnejperspektywy.blogspot.com

Kulminacyjnym momentem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. Bardzo wymowną chwilą było również złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości, przy którym - tak jak i przy innych miejscach pamięci - wartę honorową pełnili żołnierze oraz strzyżowscy Strzelcy i harcerze. Tradycyjnie już biało - czerwone róże pod pomnikiem złożyły strzyżowskie przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami. Na zakończenie obchodów w niebo wypuszczone zostały gołębie należące do strzyżowskich hodowców, po południu zaś odbył się Bieg Konstytucji 3 Maja o Puchar Burmistrza Strzyżowa, finisaż 25. Wystawy Modeli Plastikowych i Kartonowych oraz piknik rodzinny „Baw się z nami pod drzewami".

[Zdj. Ł. Grabiec, oprac. A. Zielińska]