Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Powiat dotuje konserwację zabytków

wydrukuj
Powiat dotuje konserwację zabytków

W czasie obrad Zarządu Powiatu Strzyżowskiego 3 kwietnia br. nastąpiło podpisanie umów o dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu powiatu strzyżowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotacja powiatu wynosi 130 tys. zł. Natomiast wartość wszystkich prac wynosi ponad 1.490 tys. zł.

W roku bieżącym do wpłynęło 8 wniosków o udzielenie dotacji, przy czym 1 wniosek został wycofany. Umowy podpisano na 7 zadań przede wszystkim z parafiami rzymsko-katolickimi, które opiekują się zabytkami sakralnymi oraz z gminą Frysztak.

Zarząd Powiatu Strzyżowskiego na posiedzeniu w dniu 13 marca br. rozpatrzył spełniające wymagania regulaminowe wnioski oraz wystąpił do Rady Powiatu Strzyżowskiego o udzielenie dotacji. Uchwałą Nr LXII/438/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok. Rada Powiatu Strzyżowskiego przyznała dotacje następującym wnioskodawcom: Parafiom Rzymskokatolickim w Bliziance, Gwoźnicy Górnej, Gogołowie, Niewodnej, Dobrzechowie (2 wnioski) oraz Gminie Frysztak.

Prace obejmują szerokie spektrum konserwacji i renowacji wyposażenia kościołów i byłych cerkwi (m.in. drzwi, ołtarze, obrazy, witraże, polichromie) jak również naprawę pęknięć murów i sklepień kościołów oraz prace budowlane przy zabytkowym schronie kolejowym Stępina-Cieszyna w gminie Frysztak.

Inf. Wydział ES, opr. i fot. W. Plezia