Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Poświęcenie nowego mostu na rzece Wisłok w Zaborowie

wydrukuj
Poświęcenie nowego mostu na rzece Wisłok w Zaborowie

6 stycznia 2018 r. poświęcony został nowy most na rzece Wisłok w miejscowości Zaborów (gmina Czudec) w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski. W uroczystości na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Kazimierza Kani i Starosty Strzyżowskiego Pana Roberta Godka udział wzięli przedstawiciele władz lokalnych - w tym inwestora, jakim był samorząd powiatowy w Strzyżowie, tj. radni Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym Panem Markiem Jurzystą, Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak i członkowie Zarządu Powiatu, a także Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, radni Rady Gminy Czudec z Przewodniczącym Panem Stanisławem Kołodziejem na czele oraz mieszkańcy Zaborowa. Poświęcenia obiektu dokonał Ksiądz Krzysztof Rusznica, proboszcz miejscowej parafii.

Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowego mostu rozpoczęła się od Mszy św. dziękczynnej sprawowanej przez Ks. Proboszcza Krzysztofa Rusznicę w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zaborowie. Po skończonym nabożeństwie zaproszeni goście wraz z mieszkańcami Zaborowa i okolicznych miejscowości przeszli na położony w niedalekiej odległości most, łączący części wioski położone po obu stronach Wisłoka.

W uroczystym poświęceniu inwestycji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych m.in. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wicestarosta Pan Jan Stodolak, członkowie Zarządu i radni Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Jurzystą, Wójt Gminy Czudec Pan Stanisław Gierlak, przedstawiciele wykonawcy obiektu, tj. konsorcjum firm WOLmost Sp. z o.o. i Mostostal Kielce S.A: Pan Zbigniew Wolan, Pan Marcin Lubach i Pan Wiktor Adach, inspektor nadzoru Pan Artur Hojdak, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie na czele z Dyrektorem Panem Krzysztofem Piękosiem oraz sołtys wsi Zaborów Pan Kazimierz Kania, pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, a także liczni przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy swoją obecnością chcieli podziękować za realizację od wielu lat oczekiwanej inwestycji.

Poświęcenia nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok w miejscowości Zaborów w ciągu drogi powiatowej nr 1930R Żarnowa - Glinik Zaborowski dokonał Proboszcz Parafii w Zaborowie - Ks. Krzysztof Rusznica, który wraz z Panem Józefem Dzindzio Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Strzyżowskiego i Panem Kazimierzem Kanią sołtysem wsi Zaborów dokonał oficjalnego otwarcia nowego obiektu. Miłym akcentem podczas otwarcia było ostateczne przecięcie symbolicznej wstęgi przez Pana Roberta Godka Starostę Strzyżowskiego z jednym z najmłodszych mieszkańców Zaborowia - Piotrusiem Moskwą na rękach.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Strażaka w Zaborowie i była doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tak ważnej dla mieszkańców inwestycji. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały pod adresem Zarządu i Rady Powiatu Strzyżowskiego. Wyrazy uznania przekazane zostały także konsorcjum firm, które zbudowały nowy most w terminie i z troską o bezpieczeństwo oraz mieszkańcom, którzy mimo uciążliwości, ze zrozumieniem podeszli do tej budowy. W imieniu mieszkańców słowa podziękowania złożył Pan Kazimierz Kania - sołtys wsi Zaborów.

Podczas spotkania odbyło się także wręczenie „Honorowych Odznak Podkarpackiej Izby Rolniczej imienia Św. Izydora Oracza" zasłużonym Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborowie. Odznaczenia wręczył Pan Jerzy Bator Wiceprezes Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Warto przypomnieć, iż poprzedni most w Zaborowie miał konstrukcję stalowo - drewnianą, co ograniczało jego nośność do 10 ton. W tej postaci  funkcjonował od lat 60 - tych XX w. Wymagał zatem gruntownej przebudowy i modernizacji. Obecna konstrukcja mostu, zrealizowana w czasie kilku miesięcy 2017 r., umożliwia praktycznie pełny ruch przez rzekę Wisłok dla wszystkich mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Nowy obiekt o długości całkowitej ok. 80 m i szerokości prawie 9 m, przy szerokości jezdni 6 m posiada konstrukcję żelbetonową, a jego nośność wynosi 40 ton. Na moście powstał także chodnik dla pieszych o szerokości 1,25 m. Ponadto w ramach zadania dokonano korekty drogi w obrębie dojazdów do mostu, a także umocniono koryto rzeki Wisłok. Wykonawcą zadania było wyłonione w drodze postępowania przetargowego konsorcjum firm WOLmost Sp. z o.o. i Mostostal Kielce S.A, funkcję inwestora pełnił zaś Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie. Koszt zadania zamknął się w kwocie ponad 5 mln 803 tys. zł, w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (2 mln 503 tys. zł) i budżetu powiatu strzyżowskiego (3 mln 300 tys. zł).

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]