Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Podpisano umowę na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

wydrukuj
Podpisano umowę na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Strzyżowie

Dobudowę nowego segmentu do budynków szpitalnych, przeniesienie i standaryzację bloków operacyjnych, uruchomienie nowych usług m.in. w zakresie chorób układu oddechowego zakłada m.in. projekt rozbudowy Szpitala Powiatowego w Strzyżowie. 11 maja 2018 r. podczas sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego podpisano umowę na realizację tego zadania z wyłonionym w przetargu wykonawcą, firmą PRM „Rembud". Będzie to największy, realizowany do tej pory w samorządzie powiatowym w Strzyżowie projekt inwestycyjny o wartości 23 mln zł. Środki na realizację projektu pochodzić będą z budżetu powiatu strzyżowskiego - 13 mln zł i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 10 mln zł.

11 maja 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie w trakcie XLVII sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego podpisana została umowa na realizację prac budowlanych w ramach projektu  pn. „Rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Szpitala Powiatowego oraz doposażenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie". Umowę na realizację inwestycji z ramienia inwestora, dla którego organem założycielskim jest samorząd powiatowy w Strzyżowie, podpisał Pan Bolesław Kazalski Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, z ramienia wykonawców zaś: Pani Marta Włodyka Prezes Zarządu i Pan Tomasz Wojtyna Współwłaściciel i Zastępca Prezesa Przedsiębiorstwa Remontowo - Budowlanego „Rembud" Sp. z. o.o. Wartość umowy opiewa na kwotę 19 197 022,59 zł, z czego dofinansowanie unijne ma wynieść 6 621 844,99 zł.

W tym historycznym dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego wydarzeniu, oprócz sygnatariuszy kontraktu i radnych Rady Powiatu Strzyżowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Markiem Jurzystą, udział wzięli także: Pan Marcin Kut Wójt Gminy Wiśniowa, Pan Waldemar Góra Zastępca Burmistrza Strzyżowa, Pan Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak, Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w Strzyżowie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością także Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Obecni na spotkaniu podkreślali, iż realizacja tego projektu, przygotowywanego przez kilka lat przez samorząd powiatowy oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie, zapewni stabilność pracy szpitala, podniesie jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, poprawi efektywność wykonywanych usług medycznych, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy dostępności mieszkańców powiatu strzyżowskiego i powiatów sąsiednich do świadczeń opieki zdrowotnej. Pozwoli także na dostosowanie szpitala do wymogów określonych w aktualnie obowiązujących standardach dla tego typu placówek.

Zakres projektu obejmuje m.in.: rozbudowę, nadbudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szpitala, a także zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. W efekcie planowanych prac zbudowany zostanie m.in. nowy segment D, który - jako przewiązka - połączy główne budynki szpitalne. Pozwoli to na zwiększenie powierzchni użytkowej Szpitala Powiatowego w Strzyżowie o około 2000 m². W segmencie A - na I piętrze powstanie Blok Operacyjny z 3 nowocześnie wyposażonymi salami, co pozwoli na spełnienie standardów wymaganych w ochronie zdrowia. Obecnie blok operacyjny nie posiada zaplecza i jedynie 2 sale operacyjne, co przy liczbie ponad 1600 zabiegów wykonywanych rocznie wymaga zmiany. Rozbudowa przyczyni się do wykonywania większej liczby zabiegów oraz specjalistycznych procedur, np. endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. Bezpośrednio przełoży się też na bezpieczeństwo pacjentów i skrócenie okresu oczekiwania na udzielane świadczenia. Na parterze segmentu A ulokowany zostanie nowocześnie urządzony i wyposażony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 4 łóżkami i izolatką z węzłem sanitarnym. Zakup nowoczesnego sprzętu będzie ułatwiał nadzór nad pacjentem i stanem jego zdrowia, a także pozwoli na skuteczniejszą terapię. W segmencie D swoje miejsce znajdzie pracownia endoskopii, która do tej pory funkcjonowała w ramach gabinetu zabiegowego bez zaplecza. W wyniku rozbudowy powstaną 3 gabinety endoskopii, pokój wybudzeń, pomieszczenie myjni oraz zaplecze socjalne dla personelu medycznego. Rozbudowa segmentu D pozwoli także na usystematyzowanie pracy oddziałów w ramach 1 poziomu na każdym piętrze, gdyż dotychczasowa organizacja pracy na dwóch piętrach była nieergonomiczna. Zmiany te przyczynią się do znacznego zwiększenia komfortu dla pacjentów i personelu szpitala. Zakład Diagnostyki Obrazowej, który będzie zlokalizowany na parterze w nowo powstałym segmencie D, zyska zaplecze wraz z rejestracją i poczekalnią dla pacjentów, co znacznie ułatwi koordynację pracy personelu, a wyposażenie pracowni USG w nowoczesny aparat pozwoli na skuteczniejszą diagnostykę pacjentów. Ponadto dzięki realizacji inwestycji przy Izbie Przyjęć powstanie punk informacyjny dla pacjenta, gdzie kompetentna osoba będzie mogła pokierować każdego zgłaszającego się pacjenta do odpowiedniej komórki. Powstaną też pomieszczenia dla Rehabilitacji działającej w ramach oddziałów, w których terapeuci będą mogli wykonywać zabiegi we właściwych warunkach.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Wartość podpisanej dzisiaj umowy to 19 197 022,59 zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich stanowić będzie 6 621 844,99 zł. Pozostała kwota, tj. 12 mln. 575 tys. 177,6 zł zapewniona zostanie z budżetu Powiatu Strzyżowskiego w latach 2018, 2019 i 2020. Według stanu na dzień 09.05.2018 r. wartość w/w. projektu tj. rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Strzyżowie wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej wyniesie 23 483 186 zł.

[Inf. i zdjęcie A. Zielińska]