Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Po wyborach samorządowych w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Po wyborach samorządowych w powiecie strzyżowskim

Minął czas kampanii wyborczej i wyborów samorządowych. Na I sesji VII kadencji Rady Powiatu Strzyżowskiego wyłoniony został nowy Zarząd Powiatu ze Starostą i Wicestarostą na czele. We wszystkich gminach wiejskich oraz w miejskiej w powiecie strzyżowskim w wyborach bezpośrednich zostali wybrani włodarze gmin, a po wyborach ukształtowały się władze w radach gmin i w radzie miejskiej w Strzyżowie.

Na I sesji VII kadencji Rady Powiatu Strzyżowskiego 6 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie radni wybrali prezydium, w którego skład weszli: Tomasz Wójtowicz – przewodniczący, Piotr Szopa i Marian Złotek – zastępcy przewodniczącego. Radni wybrali także nowy Zarząd Powiatu ze Starostą i Wicestarostą na czele. W jego skład weszli: Robert Godek - Starosta Strzyżowski i zarazem przewodniczący Zarządu, Zbigniew Korab – Wicestarosta i zastępca przewodniczącego oraz członkowie Zarządu: Stanisław Gierlak, Zofia Strzępek i Agnieszka Żurawska.

W mieście i gminie Strzyżów w wyborach na burmistrza Strzyżowa spośród dwóch kandydatów lepszy wynik odnotowała Agata Gadziała, która złożyła ślubowanie na sesji Rady Miejskiej w dniu 7 maja br. Tego dnia radni wybrali przewodniczącego Rady i jego zastępców. Zostali nimi: Grzegorz Baran – przewodniczący, Tomasz Grodzki i Piotr Tomkowicz – wiceprzewodniczący.

W Czudcu ponownie wójtem gminy został wybrany jedyny kandydat Andrzej Ślipski, który złożył ślubowanie na sesji Rady Gminy Czudec w dniu 6 maja. Radni wybrali także prezydium Rady, w skład którego weszli: Celina Bałchan – przewodnicząca, Tadeusz Bieszczad i Mariusz Karnasiewicz - wiceprzewodniczący.

We Frysztaku spośród dwóch kandydatów na wójta mieszkańcy wybrali ponownie Jana Ziarnika. Zaś radni na sesji w dniu 7 maja br. wybrali na przewodniczącego Rady Gminy Frysztak Jacka Króla a na wiceprzewodniczącego Janusza Machowskiego.

Aby wybrać wójta w gminie Niebylec, potrzebna była druga tura wyborów. W dniu 21 kwietnia br. na to stanowisko został wybrany Eryk Trojanowski. Radni na sesji w dniu 6 maja br. wybrali prezydium Rady Gminy Niebylec. Przewodniczącym został Witold Koza a wiceprzewodniczącymi Wojciech Drążek i Piotr Kozdraś.

W Wiśniowej na wójta w wyborach bezpośrednich został wybrany Marcin Kut. Na sesji Rady Gminy w Wiśniowej w dniu 6 maja br. zostali wybrali na przewodniczącego Rady Wojciech Furtek, zaś na wiceprzewodniczących Wanda Gąsior i Stanisław Rokosz.

Sylwetki radnych i włodarzy samorządowych przedstawimy w kolejnych materiałach w naszym serwisie.

Opr. i graf. W. Plezia