Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Pani dyrektor Maria Mańko odchodzi na emeryturę

wydrukuj
Pani dyrektor Maria Mańko odchodzi na emeryturę

1 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym miało miejsce spotkanie z Panią Marią Mańko dotychczasowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Babicy, która w tym roku odchodzi na emeryturę. W spotkaniu wzięli udział m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzata Skalska-Nieroda i członkowie Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty strzyżowskiego Bogdana Żybury,

Krótkie spotkanie w czasie obrad Zarządu Powiatu było okazją do złożenia podziękowań i życzeń pełniącej przez ponad 20 lat obowiązki dyrektora DPS w Babicy Pani Marii Mańko, która w tym roku odchodzi na emeryturę. Życzenia za wiele lat oddanej sprawom niepełnosprawnych służby i za wieloletnią współpracę z samorządem powiatowym w Strzyżowie złożył w imieniu swoim, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Strzyżowskiego starosta Bogdan Żybura: Dzięki Pani osobistemu zaangażowaniu współpraca z naszym samorządem w ramach sprawowanej funkcji realizowana była na najwyższym poziomie. (…) Na dalsze lata życzymy dużo zdrowia, pogody ducha a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – czytamy m.in. w liście gratulacyjnym. Życzenia zdrowia i kontynuacji prac na rzecz powiatowego, ze szczególnym uwzględnieniem czudeckiego środowiska złożyła także obecna na spotkaniu przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Skalska-Nieroda.

Pani mgr Maria Mańko pracę zawodową rozpoczęła w 1981 roku jako pedagog, a od 1 września 1999 r. zawodowo była związana z Domem Pomocy Społecznej w Babicy pełniąc funkcję dyrektora tej placówki. Dzięki szczególnej sumienności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, a także osobistemu jej zaangażowaniu możliwy był rozwój tej placówki. Do jej najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć rozbudowę DPS w Babicy o Filię tej placówki w Pstrągowej Woli oraz organizację cyklicznej imprezy o szczeblu wojewódzkim pn. Spartakiada Domów Pomocy Społecznej. Poza pracą zawodową Pani Maria Mańko bardzo mocno zaangażowana jest w życie społeczności lokalnej Czudca. Między innymi od 2005 r. była członkiem założycielem i podstawowym głosem sopranowym w Chórze Parafialnym „Benedictus” w Czudcu, który odnowił tradycję muzyki chóralnej w środowisku lokalnym.

[fot. i opr. W. Plezia]

Na zdjęciu Maria Mańko odbiera życzenia od starosty B. Żybury.