Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Otwarcie boiska lekkoatletycznego Orlik przy SOSW we Frysztaku

wydrukuj
Otwarcie boiska lekkoatletycznego Orlik przy SOSW we Frysztaku

Dwie bieżnie 4-torowe: okrężna (200 m) i prosta (100 m), skocznie wzwyż, w dal i do trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną, podjazd dla niepełnosprawnych, miejsca dla widzów - tak wygląda jedyne w naszym powiecie boisko lekkoatletyczne Orlik powstałe przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. Z kompleksu sportowego, który został  uroczyście otwarty 4 października 2018 r., mogą korzystać uczniowie frysztackiej placówki, grupy zorganizowane i osoby indywidualne. Inwestycja realizowana była przez samorząd powiatowy w Strzyżowie, a jej koszt zamknął się  w kwocie ponad 2,5 mln złotych.

W ramach realizowanego w latach 2016-2018 projektu pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa przyszkolnego obiektu sportowego w celu przystosowania do wymogów boiska lekkoatletycznego Orlik lekkoatletyczny - wariant 200 m przy SOSW we Frysztaku - Powiat Strzyżowski" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku powstał nowoczesny obiekt sportowy, w skład którego wchodzi: bieżnia 4-torowa, okrężna o dystansie 200 m połączona z bieżnią 4-torową prostą o dystansie 100 m z polami startu i mety, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, tenisa i piłkę ręczną, teren skoczni wzwyż z boiskiem do siatkówki, dwuścieżkowa skocznia dwustronna z rozbiegami, na których przemiennie ulokowane zostały belki do trójskoku i skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą umiejscowiona po zewnętrznej stronie bieżni. Teren całego obiektu został ogrodzony, oświetlony i wyposażony w monitoring. Powstały także ciągi dla pieszych z miejscami do siedzenia dla widzów oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Wykonawcą robót budowlanych była firma „Eversport" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ponadto w ramach projektu zakupione zostało wyposażenie boiska lekkoatletycznego, sprzęt ICT wraz z oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne przeznaczone do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Całkowita wartość inwestycji zamknęła się w kwocie 2 576 460,94 zł, w tym 869 755,12 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP na lata 2014-2020, 703 700 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozostającej w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki, 108 895,18 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostała kwota w wysokości 894 110,64 zł pokryta została ze środków własnych powiatu.

Przekazany do użytku w czwartek, 4 października br. kompleks sportowy, zgodnie z założeniami, będzie służył nie tylko dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku, ale także całej społeczności lokalnej. Będą z niego mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również osoby dorosłe, chcące zdrowo spędzić czas wolny.

W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli: Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Maciej Szymański, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak, Sekretarz Powiatu Pan Jacek Boho, Powiatowy Koordynator Sportu Pan Witold Kuta, Przewodniczący Rady Gminy Frysztak Pan Stanisław Kwiatek, Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie bryg. Rafał Rutyna, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie mł. insp. Mirosław Wośko, radni Rady Powiatu Strzyżowskiego, kierownicy i dyrektorzy jednostek powiatu strzyżowskiego i gminy Frysztak, dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół i placówek Podkarpacia, a przede wszystkim wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami.

Poświęcenia obiektów sportowych dokonał Ks. Dziekan Bogusław Bogaczewicz, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP we Frysztaku. W tradycyjnym przecięciu wstęgi udział wzięli: Wicekurator Oświaty Pan Stanisław Fundakowski, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Maciej Szymański, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Małgorzata Książek oraz uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku wraz z Panią Dyrektor Agatą Wyciślak.

Zaproszeni goście gratulowali pięknej inwestycji i życzyli, by obiekt dobrze służył wszystkim tym, którzy chcą uprawiać sport, a zwłaszcza młodzieży i nauczycielom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku. Szczególne słowa podziękowania za współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia zostały skierowane pod adresem Rady i Zarządu Powiatu Strzyżowskiego, Gminy Frysztak, Kierownika Wydziału Inwestycji i Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie Pana Jerzego Armaty oraz Dyrekcji i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku.

Wydarzeniu towarzyszyły pokazy tańca towarzyskiego, akrobacji sportowych w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 we Frysztaku, występy Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Frysztak", zespołu „Opus" z SOSW we Frysztaku, a także zawody integracyjno-sportowe dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół i placówek Podkarpacia. Do sportowych rywalizacji przystąpiła młodzież z: PZPS-W w Mielcu, SOSW w Brzozowie, SOSW w Jaśle, SOSW we Krośnie, SOSW w Leżajsku, SOSW w Mrowli, SOSW w Strzyżowie, ZSS w Rzeszowie, SzP nr 1 we Frysztaku oraz gospodarze imprezy - uczniowie SOSW we Frysztaku.

[Inf. i zdjęcia - A. Zielińska]