Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Obchody 100 – lecia odzyskania niepodległości w powiecie strzyżowskim

W niedzielę, 11 listopada 2018 r. obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Było to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ w tym roku mieliśmy okazję świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w całym kraju, w tym także w każdej z gmin powiatu strzyżowskiego odbywały się uroczystości i spotkania patriotyczne. W Strzyżowie obchody Święta Niepodległości po raz kolejny zorganizował samorząd powiatowy wspólnie z Gminą Strzyżów. Były kwiaty pod miejscami pamięci, barwny pochód z udziałem wojska i wiele pocztów sztandarowych, Msza św. w intencji Ojczyzny, apel poległych i salwa honorowa, wzruszający program artystyczny przygotowany przez strzyżowskie przedszkolaki, a po południu XII Patriotyczne Spotkania Chóralne w Dobrzechowie.

O kierunku naszego postępowania w całokształcie naszego życia mówił Ks. Dziekan dr Jan Wolak w homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy św. w intencji Ojczyzny w strzyżowskiej Kolegiacie. Jak zaznaczył, tegoroczna uroczystość Narodowego Święta Niepodległości zmusza do refleksji i zadumy nad kilkoma zagadnieniami współczesnego świata. M.in. wiarą, która mobilizuje człowieka, do zostawienia po sobie śladu na ziemi poprzez swoją pracę, troskę oraz uczenie się miłości do Boga, człowieka i Ojcowizny, wolnością, która nigdy nikomu nie jest dana raz na zawsze oraz sumą naszych wspólnych działań na rzecz Ojczyzny poprzez to, jacy jesteśmy i jak żyjemy.  Swoje kazanie zakończył słowami „Modlitwy za Ojczyznę" ks. Piotra Skargi.

„Boże, Rządco i Panie narodów, 
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, 
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, 
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, 
byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, 
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, 
rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym 
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".

Po Mszy św. barwny pochód złożony z pocztów sztandarowych, wojska, dzieci i młodzieży, licznie przybyłych mieszkańców przeszedł ulicami Strzyżowa na plac przy Domu Kultury „Sokół". Tam odbyła się oficjalna część strzyżowskich uroczystości. Zebranych przywitał Pan Mariusz Kawa - Burmistrz Strzyżowa, okolicznościowe przemówienie wygłosił zaś Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski.

100 lat temu zdarzył się cud wolności - mówił podczas okolicznościowego przemówienia Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, stojąc przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych w Strzyżowie, gdzie od lat odbywają się główne obchody 11 listopada. Wymarzony, wymodlony wyczekany przez kilka pokoleń naszych przodków. Na ten cud, na tę polską Niepodległość, za której symboliczny początek przyjmujemy 11 listopada 1918 r. złożyło się wiele czynników: zewnętrzny układ sił politycznych, zakończenie wyniszczającej Wielkiej Wojny, jak nazywano I wojnę światową, przekute w czyn zbrojny zaangażowanie Józefa Piłsudskiego i innych polskich przywódców, którzy wówczas uparcie wierzyli, że Polaków stać na Niepodległość, że Polska może się odrodzić i że możliwe jest samodzielne, nowoczesne polskie Państwo, które będzie w stanie tę Niepodległość utrzymać i obronić.

Przywołując wydarzenia sprzed 100 lat, a także te późniejsze, Starosta podjął temat znaczenia patriotyzmu we współczesnym świecie. Kiedy dzisiaj - podobnie jak przed stuleciem, wielu zadaje pytanie: czy warto, czy warto być Polakiem, czy warto bronić honoru swojej Ojczyzny, czy warto bić się o wolne Państwo i dla tego Państwa pracować - mówił trzeba stale przypominać, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że Polska to nie tylko terytorium, ale przede wszystkim Polska to my - Polacy, jest taka, jakimi my jesteśmy, pracowita i dumna, zjednoczona i niepodległa, pod warunkiem, że my sami tacy jesteśmy. Pytanie o polską Niepodległość, pytanie o Ojczyznę to pytanie o nasz dom, o to, jaki ma być i jaką ma dla nas wartość [...] Od nas samych zaś - Polaków mieszkających na tej ziemi i w tym czasie zależy, jaki będzie nasz wkład w to wielkie i piękne dziedzictwo, które dla nas zostawili nasi przodkowie. Wynikające z tego dziedzictwa wezwanie do wierności dotyczy bowiem każdego z nas, nie wyłączając mieszkańców tej ziemi - każdej z miejscowości naszego pięknego powiatu strzyżowskiego.

Wskazując kierunek dla wielu pozytywnych działań realizowanych obecnie m.in. przez polski rząd w różnych dziedzinach życia społecznego, przywołał postać śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który wskazywał: [...] musimy budować nowy patriotyzm. Patriotyzm, który wpatrzony jest w przyszłość, ale musi mieć też korzenie [...] w przeszłości. Musi mieć pamięć, bo nie ma patriotyzmu bez pamięci [...] walka o miejsce Polski w Europie, [...] walka o bezpieczeństwo Polski, [...] o rozwój gospodarczy, o modernizację kraju, [...] o zachowanie tych wartości, które pozwoliły nam przetrwać, które stanowią dzisiaj o naszej sile - to wszystko składa się na nowy patriotyzm.

Pełny tekst przemówienia Starosty Strzyżowskiego Pana Robert Godka dostępny jest pod adresem internetowym
https://zlokalnejperspektywy.blogspot.com/2018/11/przemowienie-z-okazji-narodowego-swieta.html?fbclid=IwAR19YbuTfZ8yn5nYhxwCCI22mAdjQiX7SKx7BTs_X5rRc6GXcgyAtfHca74

Do tradycji powiatowo - gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości weszło składanie kwiatów: na cmentarzu św. Michała pod Pomnikami Żołnierzy Poległych w I i II wojnie światowej oraz Pamięci Ofiar Stalinizmu i Krzyżem Katyńskim, na strzyżowskim rynku pod Pomnikiem Niepodległości, przy Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Walk Niepodległościowych, a także Pomnikiem Armii Krajowej i Demokratycznej Armii Krajowej na Górze Żarnowskiej. W roku bieżącym wiązanki kwiatów pod pomnikami pamięci w Strzyżowie złożyły następujące delegacje: Powiatu Strzyżowskiego, Gminy Strzyżów, Posłów na Sejm RP Andrzeja Szlachty i Wojciecha Buczaka, Senatora RP Zdzisława Pupy, 21. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, Związku Strzeleckiego „Strzelec" Pododdział Strzyżów, Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, Komitetu Gminnego Prawa i Sprawiedliwości, NSZZ „Solidarność" Region Rzeszowski Oddział w Strzyżowie, Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Strzyżowie, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, Przedszkola Samorządowego „Michałki" w Strzyżowie oraz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych. Wzorem lat ubiegłych wpłat pieniężnych na rachunek Specjalnego Funduszu na Remont i Odnowę Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej dokonały miejscowe zakłady pracy, instytucje, szkoły i osoby prywatne, którym podczas głównej części obchodów wyrazy podziękowania złożył Burmistrz Strzyżowa Pan Mariusz Kawa.

Niezwykle podniosłym momentem uroczystości było odczytanie Apelu Pamięci oraz salwa honorowa w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała strzyżowska Orkiestra Dęta, która towarzyszyła uczestnikom Święta Niepodległości od ul Daszyńskiego, skąd wyruszył pochód poprzez rynek strzyżowski, ul. Słowackiego aż do Domu Kultury „Sokół", gdzie miały miejsce główne obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości w Strzyżowie. W tegorocznej uroczystości udział wzięli m.in. samorządowcy, kombatanci, liczne poczty sztandarowe, w tym m.in. samorządu powiatowego w Strzyżowie, szkół, ochotniczych straży pożarnych, reprezentanci wojska i członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec" pododdział Strzyżów, delegacje zakładów pracy i instytucji, służby mundurowe, księża, strzyżowskie przedszkolaki, młodzież szkolna, nauczyciele, dyrektorzy jednostek powiatowych i gminnych oraz mieszkańcy miasta i okolic z biało-czerwonymi kotylionami i flagami. Powiatowo - gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Strzyżowie zakończył program artystyczny „Piękna nasza Polska cała" w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego „Michałki" w Strzyżowie. Po południu zaś w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie miały miejsce XII Patriotyczne Spotkania Chóralne „Z pieśnią ku Wolności" zorganizowane przez Powiat Strzyżowski oraz Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej przy wsparciu dobrzechowskiej parafii.

Podobne uroczystości 11 listopada br. odbyły się w każdej z gmin powiatu strzyżowskiego. W Czudcu Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Czudcu.  Następnie uczestnicy święta przeszli na płytę czudeckiego rynku, gdzie miało miejsce poświęcenie pamiątkowego kamienia, wciągnięcie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu narodowego oraz defilada w wykonaniu strażaków z jednostek Ochotnych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czudec. W programie święta znalazł się także program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. kard. S. Wyszyńskiego w Czudcu. Dzień wcześniej (10.11) mieszkańcy Czudca i okolic wzięli udział w akcji „Ogień Niepodległości", w ramach której na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości nad rzeką Wisłok zapłonęło ognisko, wokół którego zgromadzili się ludzie, by wspólnie śpiewać polskie pieśni patriotyczne. W tym dniu do użytku kierowców oddany został most nad rzeką Wisłok w ciągu drogi powiatowej Czudec - Wyżne, który podczas wieczornej, patriotycznej manifestacji otrzymał dumne miano „Mostu Niepodległości".

W Gminie Niebylec uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu od uroczystej Mszy Świętej. Po skończonym nabożeństwie, na zewnątrz kościoła odśpiewano wspólnie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą hymn narodowy w ramach akcji „Niepodległa do hymnu", odsłonięto i poświęcono Pomnik dziedzica Niebylca, Konfederata Barskiego Kajetana Junoszy Łempickiego, wysłuchano okolicznościowych przemówień, a także koncertu patriotycznego w wykonaniu chóru z Zespołu Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. W programie obchodów znalazł także Niebylecki Pochód Niepodległościowy, w ramach którego złożono kwiaty pod pomnikami: bł. ks. Jerzego Popiełuszki i św. Floriana. Po południu w hali widowisko - sportowej w Niebylcu odbył się koncert patriotyczny „Zakazane Piosenki" w wykonaniu solistów i grupy artystycznej z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

Mieszkańcy Gminy Frysztak świętowanie odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczęli w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP we Frysztaku od uczestnictwa we Mszy św., którą uświetnił występ chóru „Sokół" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku pod opieką Pani Magdaleny Wiśniowskiej. Po południu w schronie w Stępinie można było zobaczyć ciekawą inscenizację pt. „Chodź, zaprowadzę Cię do Niepodległej" w wykonaniu frysztackiego chóru i solistów. W sobotę, 10 listopada br. odbył się z kolei „VII Frysztacki Bieg Niepodległości" prowadzony doliną rzeki Wisłok w kierunku rezerwatu „Herby". Przed biegiem delegacja Urzędu Gminy we Frysztaku wraz z przedstawicielem 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Rzeszowa złożyła kwiaty pod Pomnikiem 10-Lecia Odrodzenia Polski, a uczestnicy biegu wspólnie z chórem szkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku odśpiewali hymn narodowy. Z kolei 8 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku odbyła się Biesiada Patriotyczna przygotowana przez społeczność uczniowską i nauczycieli z okazji 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Z kolei w Gminie Wiśniowa gminne obchody 100 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które miały miejsce 11 listopada w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Świata w Wiśniowej, zapoczątkował Polonez - Narodowy Taniec Polski na 100 par prowadzony wokół kościoła przez Zespół Pieśni i Tańca „Wisznia" z Wiśniowej. W dalszej części uroczystości mieszkańcy wzięli udział w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę, wysłuchali montażu słowno - muzycznego pt. „Polska - nasz wspólny Dom" przygotowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Wiśniowej, odśpiewali wspólnie hymn Polski, uczestniczyli w odsłonięciu tablicy upamiętniającej obchody 100 - rocznicy odzyskania niepodległości, a na koniec złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II. Dzień wcześniej, 10 listopada 2018 r. w Niewodnej odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika nagrobnego na grobie wojennym Władysława Lepaka, zastrzelonego przez NKWD w 1945 r. w Pstrągówce, pochowanego na cmentarzu w Niewodnej.

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]