Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

O Via Carpatia i nie tylko… XI sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego z udziałem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.

wydrukuj
O Via Carpatia i nie tylko… XI sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego z udziałem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.

Głównym tematem sesji w dniu 28 sierpnia 2019 r. była rozbudowa sieci drogowej o najwyższym znaczeniu dla funkcjonowania społecznego i gospodarczego Powiatu Strzyżowskiego i perspektywy w tym zakresie (obwodnice Czudca i Strzyżowa, droga krajowa nr 9 z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodnika, droga ekspresowa S-19 z projektowanym węzłem w m. Żarnowa, drogi wojewódzkie: nr 989 Strzyżów – Lutcza, nr 988 Babica – Warzyce i nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa)
.

W sesji udział wzięli zaproszeni goście: Władysław Ortyl - marszałek województwa podkarpackiego, Piotr Miąso – dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Dariusz Kobosz - naczelnik Wydziału Monitorowania Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Rzeszów, Artur Królicki – zastępca dyr. ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Piotr Szetela – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów, Krzysztof Piękoś – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ks. dziekan Jan Wolak – proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie, Andrzej Ślipski – wójt Gminy Czudec, Jan Ziarnik – wójt Gminy Frysztak, Waldemar Góra – burmistrz Strzyżowa, Marcin Kut – wójt Gminy Wiśniowa.

Rozpoczynając obrady przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzata Skalska-Nieroda powiedziała m.in.: „Z satysfakcją należy stwierdzić, że znaczna część zadań w zakresie transportu publicznego została zrealizowana przez samorząd województwa podkarpackiego i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Inwestycje te służą nie tylko mieszkańcom powiatu strzyżowskiego, ale rozwiązują też problemy komunikacyjne południowo-wschodniej Polski. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak ważnych rozwiązań i poprawy bezpieczeństwa zarówno w ruchu kołowym jak i pieszym. Myślę, że wszyscy życzymy sobie, aby dalsze działania były na tak wysokim poziomie jak dotychczas, za co serdecznie dziękuję. Pragniemy w sposób szczególny podziękować za zaangażowanie w sprawy powiatu strzyżowskiego i jego mieszkańców Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi, Panu Dyrektorowi Piotrowi Miąso, oraz Pani Dyrektor Katarzynie Zagrobelnej”. Przewodnicząca oraz starosta strzyżowski Bogdan Żybura i wicestarosta Tomasz Garncarski wręczyli wymienionym okolicznościowe grawertony wraz z podziękowaniem.

Poproszony o zabranie głosu marszałek Władysław Ortyl dziękował za wyróżnienie i stwierdził, że „jako Honorowy Obywatel Powiatu Strzyżowskiego mam tu jakieś obowiązki, o czym mówiłem tu niegdyś w tej nowo oddanej wtedy sali. Potwierdzam słowa Pani Przewodniczącej, ze wyszliśmy na wysoki poziom i teraz nic nie pozostaje jak go utrzymać, bo jak spadniemy, to już będzie problem i podziękowań nie będzie. To będzie bardzo trudne, ale postaramy się, aby temu sprostać”. Następnie Marszałek przedstawił krótką prezentację, w której ukazane zostały dokonania w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej oraz szanse i zamierzania z tym związane ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania funduszy RPO na terenie powiatu strzyżowskiego: „Ważne jest to, co zostało zrobione, ale to nie jest to, co załatwia wszystkie problemy. Ważne są inwestycje, które będą służyły powiatowi strzyżowskiemu, województwu podkarpackiemu i naszemu krajowi, bo taka jest rzeczywistość, bo w takim miejscu się znajdujemy” – powiedział tytułem wstępu. (prezentacja do pobrana poniżej).

Po prezentacji i wystąpieniu W. Ortyla głos zabrał dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso. „Chciałbym przypomnieć dwa fakty. Zarówno obwodnica Czudca jak i obwodnica Strzyżowa „idą” w bardzo dobrym tempie. „Idą” tzn. o Czudcu mówimy w czasie przeszłym, bo mamy inwestycję zakończoną, w bardzo dobrym tempie, z niewielkim przesunięciem terminu w stosunku do założonego harmonogramu. A to jest wynik tego, że na każdym etapie, zwłaszcza przygotowania tej inwestycji była świetna współpraca – mam tutaj na myśli zarówno władze powiatu, jak i władze poszczególnych gmin, które uczestniczyły w tych przygotowaniach” powiedział m.in. P. Miąso.

Następnie głos zabrał i krótką prezentację przedstawił Dariusz Kobosz - naczelnik Wydziału Monitorowania Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczyła ona w szczególności przebiegu i terminów opracowania dokumentacji i przygotowania do budowy drogi ekspresowej S19 (prezentacja do pobrana poniżej).

Po wystąpieniach zaproszonych gości głos w dyskusji zabierali radni (Stanisław Gierlak, Dawid Rusyn, Robert Godek) oraz starosta strzyżowski Bogdan Żybura, który podziękował zaproszonym gościom za przybycie i owocną dyskusję.

Po przerwie Rada Powiatu Strzyżowskiego przyjęła m.in. sprawozdanie komisji rewizyjnej Rady z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2019 r. oraz stanowiska w sprawie konieczności modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu strzyżowskiego nr 988 Babica – Warzyce, nr 989 Strzyżów – Lutcza, nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa i  dotyczącego konieczności budowy chodnika przy drodze krajowej nr 19 Kuźnica – Barwinek na terenie Gminy Niebylec. Zatwierdziła też program naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie i zwolniła dyrektorów i wicedyrektorów szkół z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych w roku szk. 2019/2020. Dokonała też zmian w uchwałach budżetowej na 2019 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Strzyżowskiego na lata 2019-2038.

Transmisję obrad XI sesji Rady Powiatu Strzyżowskiego (w dwóch częściach) można obejrzeć pod linkiem https://www.youtube.com/channel/UC3xZwx6hxPyt-xDXOa-q2KQ/Live

[Inf. i fot. Wiesław Plezia]