Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

O drogach wojewódzkich na sesji Rady Powiatu

wydrukuj
O drogach wojewódzkich na sesji Rady Powiatu

28 lutego 2024 r. miała miejsce LXI sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego. Radni wysłuchali informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w powiecie strzyżowskim za 2023 r. oraz bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku. Bardzo ważnym punktem obrad była informacja dotycząca dróg wojewódzkich na terenie powiatu, w tym o stanie realizacji inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988, którą przedstawili marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady – Małgorzata Skalska-Nieroda.

W sesji wzięli także udział burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, wójtowie Czudca Andrzej Ślipski, Frysztaka Jan Ziarnik, Niebylca Zbigniew Korab i Wiśniowej Marcin Kut oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Krzysztof Piękoś.

Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w powiecie strzyżowskim za 2023 rok (sprawozdanie Policji, PSP i OSP) oraz bieżącym stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu złożyli: Komendant Powiatowej Komendy Policji Mirosław Wośko, przedstawiciel PSP kapitan Marcin Bieszczad i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – Łukasz Gątarski. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski za 2023 rok oraz informacją z wykonania planów finansowych rachunków dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 r. Radni podjęli 11 uchwał, w tym m.in. o udzielenie pomocy finansowej gminom w powiecie strzyżowskim.

Głównym punktem sesji była informacja dotycząca dróg wojewódzkich na terenie powiatu strzyżowskiego, w tym stanu realizacji inwestycji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 i wystąpienia w tym temacie marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotra Miąso.

Marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor Piotr Miąso szczegółowo poinformowali o rozbudowie dróg wojewódzkich na terenie powiatu strzyżowskiego oraz o planach inwestycyjnych jeszcze w tym roku oraz na najbliższe lata. Wystąpienia marszałka i dyrektora na stronie www.podkarpackie.pl.

W dyskusji pytania marszałkowi i dyrektorowi zadawali: wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski, wójt gminy Wiśniowa Marcin Kut, burmistrz Strzyżowa Waldemar Góra, przewodnicząca Rady Małgorzata Skalska Nieroda oraz radni: Stanisław Gierlak, Piotr Szopa, Robert Godek. Pytania dotyczyły m.in. potrzeby natychmiastowej naprawy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 988 w miejscowości Zaborów i innych dróg wojewódzkich na terenie powiatu strzyżowskiego, możliwości rozszerzenia obszaru funkcjonowania Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, budowy obwodnicy Wiśniowej, realizacji sieci kolejowej i drogowej w ramach CPK.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Piotr Miąso, marszałek Władysław Ortyl i wiceprzewodniczący Tadeusz Niemiec.

[inf. Biuro Rady SP Strzyżów, Biuro prasowe UMWP w Rzeszowie, opr. i fot. W. Plezia]