Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie strzyżowskim

Z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób wciągu ostatniego roku.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Więcej o prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie strzyżowskim na naszej stronie www.strzyzowski.pl w dziale „Nieodpłatna pomoc prawna”: https://www.strzyzowski.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-1

Ostatnim naszym produktem są filmy edukacyjne – mini wykłady z profesjonalnym opracowaniem - zachęcamy do obejrzenia:

"Obowiązki i uprawnienia świadka" - autor adwokat Karol Grześkiewicz

https://www.youtube.com/watch?v=ESkxAHwm2Kg&t=79s

"Rozwód" - autor radca prawny Magdalena Grześkiewicz

https://www.youtube.com/watch?v=SNIsFMTBD6Q&t=11s

inf. K. Król, opr. W. Plezia