Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego 2019 r. w Wiśniowej

wydrukuj
Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego 2019 r. w Wiśniowej

14 czerwca 2019 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej miało miejsce spotkanie połączone z wręczeniem nagród dla najzdolniejszych uczniów w powiecie strzyżowskim. Gratulacje za osiągniecia w upływającym roku szkolnym złożyli im przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Strzyżowskiego i gmin: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa.


Spotkanie przywitaniem uczniów, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli rozpoczął wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski powierzając dalsze prowadzenie uroczystości kierownikowi wydziału edukacji i spraw społecznych – Marii Koś. M. Koś krótko przypomniała, że w bieżącym roku wręczenie nagród Najzdolniejsza Młodzież Podkarpacia miało miejsce 24 maja w Rzeszowie, a Powiat Strzyżowski reprezentował i nagrodę otrzymał Jan Tarczoń – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej. Na wzór tej nagrody Konwent Samorządowy Powiatu Strzyżowskiego już od kilku lat wyłania z wszystkich typów szkół z terenu powiatu strzyżowskiego najzdolniejszą młodzież w kategorii uczniów szkół podstawowych; uczniów szkół gimnazjalnych; uczniów szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych nagrody zostały ufundowane przez poszczególne samorządy gminne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez samorząd powiatowy.


Główną częścią spotkania było wręczenie nagród Najzdolniejsza Młodzież Powiatu Strzyżowskiego 2019 r. dla uczniów z poszczególnych gmin i ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat strzyżowski. W czasie, gdy przedstawiciele władz gminnych wręczali nagrody uczniom i składali gratulacje ich rodzicom i nauczycielom prowadząca przypominała osiągnięcia, nagrody i wyniki w nauce nagrodzonych.


Z gminy Czudec nagrody otrzymali Faustyna Brzostowska – uczennica kl. VIa Szkoły Podstawowej im. kard. S. Wyszyńskiego w Czudcu oraz Bartosz Łyszczarz – uczeń kl. IIIa gimnazjum w tej samej szkole. Z gminy Frysztak nagrodę otrzymali Kinga Winiarska – uczennica kl. VIII B Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku i Oliwia Godek – uczennica kl. III B Gimnazjum w tej samej szkole. Z gminy Niebylec nagrody otrzymali Natalia Kiełbasa, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej oraz Krzysztof Wieszczek, uczeń kl. III A Gimnazjum w Zespole Szkół im. Świętej Rodziny w Lutczy. Z gminy Strzyżów nagrody otrzymali Julia Kuczek - uczennica kl. VIII C Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie oraz Aleksandra Tęczar – uczennica kl. III Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrzechowie. Z gminy Wiśniowa nagrody otrzymali Jan Tarczoń – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej oraz Martyna Wójcik – uczennica kl. III Gimnazjum w tej samej szkole.


Z Powiatu Strzyżowskiego nagrodę otrzymali: Mateusz Wiater – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Kinga Sułkowska – uczennica kl. III Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie, Karolina Budyń – uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół w Czudcu i Patryk Chrząszcz – uczeń kl. III Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w SOSW we Frysztaku.


Nagrodzonym, rodzicom i nauczycielom gratulacje złożyli starosta strzyżowski Bogdan Żybura i przewodnicząca Rady Powiatu Strzyżowskiego Małgorzata Skalska-Nieroda oraz przewodniczący Konwentu Samorządowego Powiatu Strzyżowskiego - wójt gminy Wiśniowa Marcin Kut. Uczestnicy spotkania po kawie i ciastku mieli okazję zwiedzenia zabytkowych obiektów Zespołu Dworsko-Parkowego i Folwarcznego w Wiśniowej, po których oprowadził piszący te słowa.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy zdrowia i dalszych sukcesów w szkole oraz udanych wakacji. Niech spełnią się Wasze osobiste i zawodowe marzenia i plany.


[tekst i fot. Wiesław Plezia]

Relacja z uroczystości na itvp poludnie: http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Najzdolniejsza-Mlodziez-Powiatu-Strzyzowskiego,5871/