Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Nagrody Starosty Strzyżowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wydrukuj
Nagrody Starosty Strzyżowskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 12 października 2023 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z dyrektorami i nauczycielami jednostek oświatowych Powiatu Strzyżowskiego. Na spotkaniu zostały wręczone nagrody Starosty Strzyżowskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wicestarosta Strzyżowski Tomasz Garncarski po przywitaniu nauczycieli poinformował, że wzorem lat ubiegłych i w tym roku zostali uhonorowani Nagrodą Starosty Strzyżowskiego nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski. Ponadto poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie Mirosław Czarnik otrzymał w tym roku Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Następnie Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Maria Koś poprowadziła ceremonię wręczenia nagród. Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z gratulacjami oraz życzeniami dalszych sukcesów zawodowych z rąk Tomasza Garncarskiego – wicestarosty strzyżowskiego oraz Marty Utnickiej – przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Strzyżowskiego. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Agata Wyciślak – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku dziękując za otrzymane wyróżnienia. W imieniu samorządu powiatu strzyżowskiego wicestarosta strzyżowski Tomasz Garncarski z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył dyrektorom, nauczycielom, opiekunom i pracownikom oświaty podziękowania za trud codziennej pracy z młodym pokoleniem oraz najserdeczniejsze życzenia wytrwałości, osobistej satysfakcji i spełnienia marzeń.

Nagrody Starosty Strzyżowskiego otrzymali: z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie Ilona Nowicka, Kazimiera Ossowska i Bogusław Mazur; z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie Adam Witek, Agnieszka Król i Paulina Czapczyńska; z Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie Jan Sopel i Piotr Wąś; z Zespołu Szkół w Czudcu Ryszard Wacko i Agnieszka Dziadosz; ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku Agata Wyciślak, Lidia Myćka i Anna Wójcik; ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie Beata Potwora, Joanna Bury i Beata  Pałka; z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie Bogusława Karaś

Wszystkim nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy.

[inf. Wydział ES, fot. R. Godek, opr. W. Plezia]