Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Medale i odznaczenia dla nauczycieli szkół w powiecie strzyżowskim

wydrukuj
Medale i odznaczenia dla nauczycieli szkół w powiecie strzyżowskim

W dniu 12 października 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie miała miejsce podniosła uroczystość zorganizowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości zostały wręczone medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaczenia dla nauczycieli i wychowawców, które otrzymali m.in. nauczyciele szkół w powiecie strzyżowskim.

To nauczycielskie święto, które zaszczyciły swą obecnością: Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart oraz Podkarpacki Kurator Oświaty - Małgorzata Rauch, zgromadziło wielu nauczycieli z podkarpackich szkół, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli ponadprzeciętne sukcesy edukacyjne i wychowawcze. Wśród nich silną reprezentację stanowili także przedstawiciele oświaty z powiatu strzyżowskiego, co świadczy nie tylko o wielkim potencjale strzyżowskich nauczycieli i ich umiejętności pracy z uczniami, ale także o zaangażowaniu samorządu powiatowego w rozwój lokalnej edukacji.

Wśród nagrodzonych z terenu powiatu strzyżowskiego znaleźli się uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej Maria Koś - kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie i Witold Kuta - powiatowy koordynator sportu, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żarnowej. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Agata Wyciślak - dyrektor SOSW we Frysztaku. Nagrody Kuratora Oświaty w Rzeszowie otrzymał Jan Sopel - dyrektor CKP w Dobrzechowie i Mirosław Czarnik - dyrektor LO w Strzyżowie. Nagrodę Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz tytuł „Nauczyciel wychowujący do wartości" odebrała Violetta Wietecha - nauczyciel LO w Strzyżowie.

[opr. W. Plezia]