Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konwent Starostów Województwa Podkarpackiego w Wiśniowej

wydrukuj
Konwent Starostów Województwa Podkarpackiego w Wiśniowej

4 lipca 2023 roku spotkali się starostowie z Podkarpacia w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej w ramach Konwentu Starostów Województwa Podkarpackiego. Głównym tematem było funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz szpitali powiatowych w województwie podkarpackim. Wypracowane na Konwencie stanowiska trafią do instytucji i organów państwowych.

Gospodarzem był starosta rzeszowski Józef Jodłowski, a wszystkich obecnych na Konwencie przywitał starosta strzyżowski Bogdan Żybura, który w imieniu Związku Powiatów Polski przedstawił tematykę spotkania. W spotkaniu oprócz starostów z Podkarpacia udział wzięli dyrektorzy domów pomocy społecznej oraz dyrektorzy szpitali, a także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj, poseł na Sejm Tadeusz Chrzan.

W czasie spotkana omówiono sprawy związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej a zwłaszcza z ich pogarszającą się sytuację finansową. Dyrektorzy domów pomocy społecznej zwracali uwagę na sposób finansowania i konieczność zapewnienia, a nade wszystko zwiększenia środków finansowych przeznaczanych na podniesienie standardów i realizację nowych inwestycji. Ustalono, że po spotkaniu zostanie przygotowane stanowisko, które po zaakceptowaniu przez starostów zostanie przekazane odpowiednim instytucjom i organom państwowym.

Tematem, który zdominował Konwent było funkcjonowanie szpitali powiatowych omawianym w kontekście ich niedofinansowania. Podejmując temat dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie Robert Bugaj po przedstawieniu form i zasad finansowania szpitali zapowiedział wysłanie aneksów do umów dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych.

Ważnym wystąpieniem na Konwencie było zgłoszenie przez wójta gminy Wiśniowa Marcina Kuta sprawy związanej z pomocą w staraniach Gminy Wiśniowa i Powiatu Strzyżowskiego o uzyskanie finansowania przedsięwzięcia pn. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa”. Ten jednomyślny i donośny głos obydwu samorządów, to staranie o środki finansowe, aby nie zaprzepaścić szansy na realizację bardzo ważnej inwestycji związanej z inwestowaniem w odnawialne źródła energii.

Z kolei wojewoda podkarpacki Ewa Leniart w swoim wystąpieniu powiadomiła o finansowym wsparciu z budżetu państwa domów pomocy społecznej. Przedstawiła też informację o wystąpieniu do Ministra Zdrowia po ostatnim spotkaniu Konwentu, co zaowocowało zwiększeniem kontraktów dla szpitali.

Spotkanie stanowiło okazję do wymiany poglądów, dyskusji oraz podjęcia ważnych spraw w sferze opieki socjalnej i zdrowotnej, którymi zajmują się jednostki samorządu terytorialnego. W dyskusji udział wzięli starostowie, w tym starosta strzyżowski Bogdan Zybura, dyrektorzy domów pomocy społecznej i szpitali powiatowych a także poseł Tadeusz Chrzan.

Więcej zdjęć na https://drive.google.com/drive/folders/1TGCtpP28gx--TyMQSy2Ph16PcKiP1vsB

[opr. W. Plezia, fot. PCKiT Wiśniowa]