Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Konkurs „Moja Niepodległa” w strzyżowskim LO

wydrukuj
Konkurs „Moja Niepodległa” w strzyżowskim LO

W dniu 24 stycznia 2018 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie uroczyście podsumowano i rozdano nagrody w Powiatowym Konkursie Historyczno-Literackim „Moja Niepodległa", w którym wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i uczniowie najwyższych klas szkół podstawowych w powiecie strzyżowskim. Konkurs zorganizowany został przez strzyżowskie LO, Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza a wpłynęło nań aż 167 prac.

Konkurs miał na celu m.in. upowszechnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży, budowanie świadomościowej więzi z przeszłymi pokoleniami oraz propagowanie patriotyzmu poprzez twórczość literacką uczniów. Jak podkreślali członkowie komisji, uczestnicy wywiązali się ze swego zadania celująco. Zarówno przedstawiciele gimnazjów, jak i ich starsi koledzy i koleżanki z liceów w Strzyżowie i Czudcu w sposób bardzo osobisty i - co niezmiernie ważne - przemyślany, zaprezentowali swój stosunek do patriotyzmu i kwestii niepodległości. Jak przyznał przewodniczący komisji - Mirosław Czarnik - patriotyzm w wielu pracach wyrażony został nie tylko jako historyczny aspekt polskości, ale dla wielu uczestników konkursu, patriotyzm to osobista, zwykła codzienna praca dla rodziny i dla swojej społeczności.

W swych pracach, będących wywiadem lub materiałem prasowym, autorzy podnosili znaczenie narodowej suwerenności, wiążąc ją nie tylko z tragicznymi wydarzeniami z przeszłości i walką pokoleń, dla których „wolność krzyżami się mierzyła", ale także współczesnym przeświadczeniem, iż „Polska została nam dana pod opiekę" i nie możemy jej zawieść. Dlatego też obok prac, w których autorzy w szczególny sposób eksponowali znaczenie wielkich wydarzeń historycznych dla definiowania patriotyzmu i konieczność wzorowania się na narodowych bohaterach, znaleźć można było także teksty podkreślające fakt, iż „wyjątkowym patriotycznym wyzwaniem nie jest czas wojny, ale pokoju". Nie tylko śmierć w obronie ojczyzny, ale przede wszystkim praca dla niej, osobisty rozwój naukowy i społeczny, a nawet sposób kształtowania społecznych relacji. Jak bowiem można było przeczytać w jednej z prac: „wyznacznikiem wzorowego obywatela jest również w dużej mierze dbanie o relacje społeczne. Znaczy to, że powinno się szanować wszystkich ludzi oraz ich poglądy, bez względu na stan majątkowy, wygląd czy wiek".

W zgodnej opinii organizatorów i jurorów konkurs, który w swym założeniu miał wpisać się w cykl obchodów towarzyszących stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, okazał się sukcesem. Nie tylko z powodu liczby 167 prac, które nań wpłynęły, ale przede wszystkim z uwagi na zawartość merytoryczną i emocjonalną tekstów. Jak wynikało bowiem z ich analizy, konkurs stał się dla wielu impulsem nie tylko do poznawania historii w wymiarze państwowym czy narodowym, ale także lokalnym, a nawet do eksploracji rodzinnych losów i odnalezienia w nich postaci i postaw godnych naśladowania.

W uroczystym podsumowaniu konkursu „Moja Niepodległa", w tym rozdaniu nagród i dyplomów wziął udział starosta strzyżowski Robert Godek, który w swojej wypowiedzi także nawiązał do historycznych dla narodu polskiego wydarzeń związanych z walką o suwerenność Polski. Obecni byli także Marian Złotek - członek Zarządu Powiatu i Małgorzata Książek - przewodnicząca komisji edukacji, kultury i sportu Rady Powiatu. Gospodarzem uroczystości była dyrektor LO w Strzyżowie - Zofia Zając oraz sekretarz komisji konkursowej Violetta Wietecha. Liczni widzowie mogli wysłuchać piosenek w wykonaniu laureatek szkolnych wojewódzkich przeglądów oraz najciekawszych konkursowych prac zaprezentowane przez ich autorów.

Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

Grupa wiekowa: uczniowie gimnazjów i najwyższej klasy szkoły podstawowej:

Nagroda Główna w kategorii artykuł - Łucja Szopa uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku;

Nagroda Główna w kategorii wywiad - Agnieszka Szpiech uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej;

Wyróżnienie w kategorii artykuł - Zuzanna Kik uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku;

Grupa wiekowa: uczniowie szkół średnich:

Nagroda Główna w kategorii artykuł - Agata Froń uczennica klasy III E Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Nagroda Główna w kategorii wywiad - Aleksandra Tęcza uczennica klasy II B Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Wyróżnienie w kategorii artykuł:

Arkadiusz Szymański uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Czudcu;

Katarzyna Wawrzonek uczennica klasy III C Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Mateusz Wiater uczeń klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Wojciech Kulpiński uczeń klasy II D Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Aleksandra Wójtowicz uczennica klasy III C Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.

Organizatorzy gratulują zarówno nagrodzonym jak i pozostałym uczestnikom konkursu, a także serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację.

[inf. LO Strzyżów, fot. M. Zamorski, opr. W. Plezia]