Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kongres Edukacyjny IT i Szachy

wydrukuj
Kongres Edukacyjny IT i Szachy

25 kwietnia 2018 r. w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny: IT i Szachy, którego celem jest m.in. wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie umiejętności analizy i syntezy informacji w procesie edukacji.

Żyjemy w epoce cyfrowej. Naturalnym następstwem postępu technologiczno-informatycznego jest wdrażanie przedmiotów z tego obszaru do programów nauczania, aby możliwie najwcześniej rozpocząć edukację młodych ludzi w kierunku zgodnym z aktualnymi potrzebami cywilizacyjnymi. Zjawiska te niosą jednak ze sobą pewne niebezpieczeństwo - cyfryzacja, z założenia mająca na celu usprawnianie różnego rodzaju procesów w codziennym funkcjonowaniu, skutkować może poczuciem zwolnienia z obowiązku samodzielnego, twórczego myślenia. Aby zminimalizować ryzyko „cyfrowej demencji" u młodego pokolenia, w procesie kształcenia należy położyć nacisk na wspieranie procesów myślowych, w tym rozwój umiejętności analizy i syntezy informacji. Wyrazem dostrzeżenia tych potrzeb już na początkowym etapie edukacji są zmiany w podstawie programowej klas I-III szkół podstawowych, które weszły w życie 1.09.2017 roku. Po pierwsze nauczanie zasad programowania i po drugie wykorzystanie gier logicznych, w tym szachów, w nauczaniu matematyki.

25 kwietnia 2018 r. w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny: IT i Szachy, którego celem jest m.in. wsparcie MEN w zakresie rzeczywistego wdrażania wyżej opisanych zmian. Tematyka Kongresu oscylować będzie wokół wspomnianej już konieczności oraz rzeczywistych możliwości wprowadzenia zmian w sposobie edukacji tak, by era cyfrowa stanowiła dla młodych ludzi szansę, a nie zagrożenie. Udział w debacie wezmą m. in. przedstawiciele instytucji związanych z kształceniem i wykorzystaniem kompetencji z zakresu programowania, analizy, syntezy oraz zrozumienia istoty algorytmu. Poruszone zostanie też zagadnienie stale rosnącej roli Działów IT, które z roku na rok wywierają zasadniczy wpływ na coraz więcej obszarów funkcjonowania firm.

Kongres Edukacyjny adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz nauczycieli akademickich, instruktorów i trenerów szachowych, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących oraz przedstawicieli firm z branży IT. Do udziału zapraszamy uczniów z Polski i krajów sąsiednich, przedstawicieli wyższych uczelni polskich i zagranicznych, zagraniczne związki szachowe, przedstawicieli branży informatycznej, branży nowych technologii, a także branży lotniczej i logistycznej.

Kongres otworzy pojedynek polskich Arcymistrzów Szachowych plasujących się w czołówce światowej: GM Kacper Piorun vs IM Michał Luch.  Równolegle do części kongresowej w G2A Arena odbywać się będzie Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Klas I - VI. Sędzią głównym będzie Marian Bysiewicz, sędzia szachowy klasy międzynarodowej - FIDE Arbite, członek Zarządu Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie i instruktor szachowy posiadający I kategorię szachową. Uczestnicy Kongresu otrzymają stosowne zaświadczenia o udziale sygnowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. Udział w Kongresie jest nieodpłatny.

Zgłoszenia drużyn dokonują szkoły lub jednostki delegujące w terminie do dnia 15.04.2018r. e-mailem na adres sędziego głównego Mariana Bysiewicza. Tel 607 736 734 mbysiewicz@poczta.onet.pl Potwierdzenie udziału na sali gry do godz. 9. w dniu turnieju. Drużyna, która nie potwierdzi udziału do godz. 9. może zostać dopuszczona do turnieju od II rundy.

Program Kongresu koncentrować się będzie wokół następujących tematów:

- Programowanie i gra w szachy w kontekście współczesnych badań nad mózgiem,

- Okiem edukacyjnego krytyka, działacza, marzyciela i wizjonera. Nawiązanie do NLP-owskiej Metody Disneya,

- Myśleć szerzej i głębiej - jak szachy mogą wspomagać procesy myślowe,

- Trening poznawczy i szachowy w rozwoju dzieci - projekt MATE,

- Czy dzięki treningowi poznawczemu z posiadaczy mózgów możemy także stać się jego użytkownikami?

- Ogólnopolski Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole" - kierunki rozwoju,

- Co wpływa na rozwój pracowników branży IT i skuteczność ich działań,

- Prezentacje sukcesów uczniu w programowaniu.

G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego to nowe, strategiczne miejsce na mapie Podkarpacia, przeznaczone do organizacji konferencji, kongresów, targów, czy wystaw. Misją G2A Areny Centrum jest sukcesywny rozwój i wsparcie szeroko pojętej aktywności biznesowej oraz samorządowej, połączone z promocją technicznych oraz technologicznych walorów Województwa Podkarpackiego. Imponująco prezentuje się bilans pierwszego roku działalności obiektu. W zaledwie 12 miesięcy odbyło się w nim blisko 100 wydarzeń. To tu zorganizowano m.in: Kongres Robotyczny ERC, Kongres 590, Ekogalę, Forum Europa-Ukraina, Podkarpacką Noc Naukowców, Kongres Kobiet i II edycję kongresu gospodarczego „Business Without Limits", a także szereg innych ciekawych wydarzeń, konferencji czy spotkań.

[inf. http://kongresedukacyjny.pl/ , opr. W. Plezia]