Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Komunikat Starosty Strzyżowskiego

wydrukuj
Komunikat Starosty Strzyżowskiego

Komunikat Starosty Strzyżowskiego

z dnia 25.05.2020 r.

dotyczący organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie

 

Od dnia 25 maja 2020 r. Starostwo Powiatowe w Strzyżowie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od dnia 25 maja 2020 roku do odwołania dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie,
w jednym pomieszczeniu urzędu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

W Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu bezpośrednia obsługa interesantów do odwołania będzie skrócona
i odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 14.00 a ilość jednocześnie obsługiwanych interesantów w tym wydziale jest równa ilości czynnych stanowisk pracy.

Interesanci przed wejściem do urzędu są zobowiązani do dezynfekcji rąk i zakrycia ust i nosa. Obsługa na stanowiskach pracy odbywa się pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości.

W trosce jednak o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy nadal do załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym
w Strzyżowie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (ePUAP, email) oraz telefonicznie.

Płatności można dokonywać w kasie urzędu czynnej w godzinach: poniedziałek: 8.00 do 15.15 a od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 14.45 gotówką lub kartami płatniczymi oraz drogą internetową lub pocztą tradycyjną na nasze konto bankowe.

Uwaga!! Nastąpiła zmiana numerów kont i banku:

Bank Gospodarstwa Krajowego

98 1130 1105 0005 2487 1320 0003 (opłaty komunikacyjne, prawa jazdy, udostępnianie informacji o środowisku, informacji geologicznej, informacji publicznej, wydanie karty wędkarskiej, rejestrację sprzętu pływającego, opłata i kara za usunięcie drzew)

71 1130 1105 0005 2487 1320 0004 (opłaty geodezyjne)

 

Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.

                                                                                                                                                                     Starosta Strzyżowski

                                                                                                                                                                           Bogdan Żybura