Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Komunikat Starosty Strzyżowskiego

wydrukuj
Komunikat Starosty Strzyżowskiego

Komunikat Starosty Strzyżowskiego

Strzyżów, 26.03.2020 r.

Działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ograniczania ryzyka zakażenia nim oraz w związku z ogłoszeniem epidemii w kraju, Starosta Strzyżowski Zarządzeniem nr 120.22.2020 r. z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy
w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie w okresie stanu epidemii podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego
w Strzyżowie.

Od dnia 26 marca 2020 r., do odwołania Starostwo Powiatowe w Strzyżowie i Kasa Starostwa pozostają nieczynne dla interesantów, natomiast urząd nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami możliwy jest w sposób elektroniczny lub telefoniczny. Poczta elektroniczna i poczta tradycyjna na bieżąco są odbierane. Dodatkowo dla Klientów urzędu udostępnia się w przedsionku wejścia do Starostwa skrzynki do składania korespondencji w formie papierowej bez możliwości wejścia do budynku urzędu. Dokumenty w formie papierowej należy składać w zaklejonych kopertach lub trwale zespolone. Korespondencja wyciągnięta ze skrzynki, (w tym projekty budowlane) rejestrowane są pieczątką wpływu do urzędu z datą dnia, kiedy zostały wrzucone do skrzynki, z 40 - godzinnym opóźnieniem tj. po zastosowaniu kwarantanny minimalizującej zagrożenie koronawirusem.

Na stronie internetowej: www.strzyzowski.pl w zakładce starostwo powiatowe/wydziały dostępne są numery telefonów oraz adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych, z którymi należy się kontaktować.

Podstawowy numer na centralę telefoniczną do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie to: (17) 276-50 00, sekretariat: (17) 276 50 00 wew. 18, fax: (17) 276-50 00 wew.13.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających osobistej wizyty w urzędzie załatwienie sprawy będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i miejsca wizyty. Decyzję czy sprawa wymaga osobistej wizyty w Starostwie podejmuje kierownik wydziału lub inna upoważniona osoba, przy czym decyzja ma charakter ostateczny.

Możliwe jest załatwianie spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także e-mailem.

Do pomieszczeń i budynków Starostwa do odwołania wpuszczani są jedynie pracownicy i osoby, które uprzednio telefonicznie umówiły termin i miejsce wizyty. Osoby wchodzące do budynku są ewidencjonowane.

Płatności można dokonywać drogą internetową lub pocztą tradycyjną na nasze konto bankowe w Banku Nowym BFG S.A.

79 8642 1126 2012 1120 5445 0002 (opłaty komunikacyjne, prawa jazdy i inne wpłaty)

13 8642 1126 2012 1120 5445 0026 (dochody geodezyjne)

 

                                                                                                                                                                     Starosta Strzyżowski

 

                                                                                                                                                                           Bogdan Żybura

Poniżej

Zarządzenie Nr 120.18.2020 Starosty Strzyżowskiego z dnia 17.03.2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzenie ws. stanu zagrożenia epidemicznego.

Informacja nt. zasad postepowania w przypaku gdy w ciągu ostatnich 14 dni przebywano w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS.

Informacja Starosty Strzyżowskiego w sprawie okresowych zmian w obsłudze interesantów załatwiających sprawy w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu .