Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Kapitan Tadeusz Lutak ukończył 106 lat!

wydrukuj
Kapitan Tadeusz Lutak ukończył 106 lat!

106 urodziny obchodził kapitan Tadeusz Lutak. Jest jednym z ostatnich żyjących żołnierzy kampanii wrześniowej a w czasie okupacji był żołnierzem konspiracji. Życzenia z okazji urodzin złożyli w imieniu Zarządu i Rady Powiatu w Strzyżowie starosta i wicestarosta strzyżowski.

Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej, ukończył szkołę powszechną, ochotniczo zgłosił się do służby wojskowej. 25 listopada 1937 r. został przydzielony do szkoły podoficerskiej jako elew 2. Baonu Pancernego w Żurawicy. Od 1 lutego do 30 września 1938 r. był w Szkole Podoficerskiej, po jej ukończeniu przydzielony do kompanii czołgów Vickers jako goniec motocyklowy. Uczestniczył w zajęciu Zaolzia, Spiszu i Orawy. Od 1 września 1939 r. brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii. Wzięty do niewoli w okolicach Starego Dzikowa, uciekł z transportu i powrócił do domu. Od 1940 r. w konspiracji – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, ps. „Pancerz”. Żołnierz w grupie dywersyjnej dowodzonej przez Stanisława Mikulskiego „Żmiję”. Walczył w organizacji wywiadowczo-dywersyjnej krypt. „Ruch”, podległej inspektorowi rzeszowskiemu AK kpt. Łukaszowi Cieplińskiemu.  M.in. brał udział w akcji likwidacyjnej na Edwardzie Kochu w Niebylcu, który otrzymał wyrok śmierci za współpracę z Niemcami. Walczył w plutonie dyspozycyjnym Inspektoratu AK Rzeszów. W 1944 r. w stopniu kaprala (konspiracyjny) został dowódcą drużyny dywersyjnej w plutonie dywersyjnym Placówki AK Strzyżów.

Po wejściu Sowietów musiał wyjechać na tzw. Ziemie Odzyskane. Powrócił do Żarnowej w 1946 r., gdzie pracował jako masarz i rolnik. Podporucznik od 2 stycznia 2001 r. Działa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W marcu 2023 uzyskał awans na stopień kapitana. Za swoje zasługi został odznaczony: czterokrotnie Medalem Wojska (1948); Medalem Zwycięstwa i Wolności (1968); Krzyżem Partyzanckim (1973); Krzyżem Armii Krajowej (1981); Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1982); KK OOP (1987); Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1993); Krzyżem Armii Krajowej (1998); Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii (2019).

Kpt. T. Lutak mimo sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach upamiętniających wydarzenia z okresu II wojny światowej i okresu powojennego. W dniu 29 sierpnia 2023 r.: starosta strzyżowski Bogdan Żybura, wicestarosta Tomasz Garncarski i kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Maria Koś złożyli Jubilatowi życzenia 200 lat życia! Były kwiaty, kosz upominkowy i życzenia, z których cyt. m.in.: „Z wielką radością świętujemy wraz z Panem 106. Rocznicę Urodzin. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków i głęboko wierzymy, że wielu ludzi czerpie z niej obficie. Św. Jan Paweł II nazwał Seniorów »strażnikami pamięci zbiorowej«, którzy mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości. Prosimy więc pamiętać, że ciągle potrzebujemy Pana doświadczenia i życiowej mądrości.” Urodzinowe spotkanie miało miejsce w „Gościńcu” obok DK „Sokół” w Strzyżowie , gdzie kombatanci spotykają się w każdy wtorek.

Na zdjęciu pośrodku kpt. Tadeusz Lutak. Od lewej Józef Śliwa, Tomasz Garncarski, Maria Koś i Bogdan Żybura.

[Inf. IPN, wydział ES, opr. W. Plezia]