Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Jubileusz 50 lat powstania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie

wydrukuj
Jubileusz 50 lat powstania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie

W dniach 17-18 października 2018 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie obchodził jubileusz 50 lat istnienia. Na obchody złożyły się m.in. uroczysta Msza Św. celebrowana przez księdza biskupa Jana Wątrobę i uroczystości jubileuszowe w Domu Kultury w pierwszym dniu oraz prezentacje artystyczne w ramach II Festiwalu Pieśni Maryjnej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych dnia następnego.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w kościele parafialnym pw. św. bpa J.S. Pelczara w Strzyżowie, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Wątroba. We Mszy św., która miała bogatą oprawę liturgiczną, uczestniczyli liczni goście i księża, w tym także ks. prałat Stanisław Słowik - dyrektor „Caritas" Diecezji Rzeszowskiej. W trakcie Mszy poświęcony został obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, o której opiekę prosili wychowankowie i pracownicy Ośrodka. Druga część obchodów jubileuszu w tym dniu miała miejsca w sali widowiskowej Domu Kultury „Sokół", na którą złożyły się wystąpienia zaproszonych gości, prezentacja multimedialna o historii Ośrodka i część artystyczna.

Jubileuszowe uroczystości w DK „Sokół" rozpoczęto od piosenki pt. „Tych lat nie odda nikt" w wykonaniu Jadwigi Skiby, Beaty Oliwy i Mateusza Nowaka przy akompaniamencie Michała Wolana. Następnie dyrektor SOSW Beata Potwora po powitaniu gości stwierdziła m.in., że historia Ośrodka jest nierozerwalnie związana z historią Ojczyzny i środowiska lokalnego. Przez 50 lat placówka zmieniała swoją nazwę, lokalizację, wygląd budynku, tworzyła nowe oddziały, doskonaliła kadrę, poszerzała zakres zajęć specjalistycznych i metod pracy. To wszystko miało ogromne znaczenie dla rozwoju placówki. „Przede wszystkim jednak istota i serce Ośrodka jest w ludziach, którzy przez 50 lat tworzyli w nim niepowtarzalną atmosferę, pełną życzliwości i miłości do drugiego człowieka. Historia Ośrodka to również osoby, instytucje i placówki, które przez te wszystkie lata wspierały i wspierają działania Ośrodka. Wreszcie Ośrodek to przede wszystkim dzieci i ich rodziny, które nadają sens jego działalności" - powiedziała na zakończenie swego wystąpienia.

Po wystąpieniu dyrektor Ośrodka głos zabrał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, który w ciepłych słowach życzył wychowankom i opiekunom opieki Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie okolicznościowy list od marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla przeczytał jego przedstawiciel Jan Sołek. W liście skierowanym do organizatorów i uczestników Jubileuszu czytamy m.in.: „Niepełnosprawność nie może w żaden sposób wykluczać z życia społecznego. Nie powinna też odbierać mu poczucia wartości. Dlatego ważne jest, aby pokazać osobom niepełnosprawnym, że potrafią i mogą zmieniać świat w którym żyją, czemu właśnie służy działalność placówki. Ośrodek szkolno-wychowawczy nie tylko edukuje dzieci i młodzież na najwyższym poziomie, ale także działa na rzecz integracji środowiska niepełnosprawnych, oferując im szeroki wachlarz pomocy niezbędnej do dalszego rozwoju. Dzięki jego działalności niepełnosprawni odzyskują poczucie własnej wartości i godności, zawierają nowe znajomości i przyjaźnie".

Okolicznościowe listy skierowały do organizatorów także wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. W ich imieniu wystąpił Marek Zaleśny - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W liście od Wojewody Podkarpackiego czytamy m.in.: „Wychowanie młodego pokolenia to misja wymagająca ogromnego wysiłku i poświecenia. To nie tylko proces formowania charakteru, ale przede wszystkim dawanie świadectwa i przykładu w codziennym życiu. Ośrodek, który Państwo prowadzicie uczy i wychowuje, a przede wszystkim przygotowuje wychowanków do funkcjonowania w otaczającej ich rzeczywistości. Cieszę się, że codzienna pracą i zaangażowaniem wywołujecie uśmiech na twarzach waszych wychowanków, którzy dobrze czują się w miejscu, które jest otwarte na ich sprawy i potrzeby".

Następnie ze sceny popłynęły życzenia od wielu osób, przedstawicieli i dyrektorów instytucji, szkół i placówek oświatowych, zakładów pracy i organizacji pozarządowych. Wszyscy podziwiali pracę wychowawców i wysokie osiągnięcia ich wychowanków. Na zakończenie tej części uroczystości szczególne słowa uznania dla kadry Ośrodka wypowiedziane zostały przez przedstawicielki Rady Rodziców przy SOSW w Strzyżowie. I właśnie wychowankowie wraz z opiekunami stworzyli następnie na scenie wyjątkowe, emocjonalne i prawdziwe widowisko w przedstawieniu pt. „Moja Wielka i Mała Ojczyzna". Świetnie zaaranżowana i wykonana przez młodych artystów i ich opiekunów, przy akompaniamencie Aleksandry Fiołek-Matuszewskiej i Jakuba Fiołka inscenizacja spowodowała, że niejeden z widzów uronił łzę wzruszenia. Na koniec prezentacji rozległy się gromkie brawa. Brawa towarzyszyły także prezentacji multimedialnej obrazującej historię powstania oraz obecne działania i sukcesy wychowanków i kadry Ośrodka.

Po inscenizacji nastąpiła oficjalna część wręczenia okolicznościowych statuetek i nagród Starosty Strzyżowskiego. Nagrody wręczali starosta strzyżowski Robert Godek i wicestarosta Jan Stodolak. Nagrody Starosty otrzymali: Beata Potwora, Bożena Niemiec, Zofia Patryn i siostra Anna Turek. Z okazji Jubileuszu 50-lecia SOSW w Strzyżowie zostały ufundowane pamiątkowe statuetki dla osób zasłużonych w działalność Ośrodka, które otrzymali: biskup Jan Wątroba, ks. dziekan Jan Wolak, ks. proboszcz Julian Jarząb, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON Maciej Szymański, dyrektor „Caritas" Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa. Dyrektor Ośrodka wręczyła też statuetki staroście strzyżowskiemu Robertowi Godkowi  i wicestaroście Janowi Stodolakowi.

Uroczystość była także okazją do wręczenia indywidualnych nagród dyrektora SOSW dla pracowników placówki za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Otrzymali je: Iwona Kozioł, Agnieszka Domaradzka, Jadwiga Strzępek, Justyna Pilch, Magdalena Wojtaszek, Joanna Bury, Agnieszka Piątek, Mariola Śliwa, Marta Kucharzyk, Justyna Szopa, Anna Kobiałka, Paweł Pufki.

Na zakończenie pierwszego dnia jubileuszowych obchodów dyr. Beata Potwora podziękowała za przybycie i wspólne przeżycie „tych niezapomnianych chwil, które były dla mnie, ale myślę i dla Państwa refleksją i zadumą nad tym, że niezależnie od nas i od tego, czy tego chcemy, czy nie - ten czas przemija, pewne miejsca i zdarzenia zmieniają się, ale to, co najważniejsze czyli wartości, dobro czynione drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim relacje z drugim człowiekiem pozostają, tworzą więzi, których się nie zapomina. Warto czasami zatrzymać się w tym pędzie, który wymusza na nas współczesny świat i tak po prostu i po ludzku docenić to, co mamy. Najlepszymi nauczycielami wtedy okazują się Nasze Niepełnosprawne Dzieci. Dziękujemy im za to, że są i często uczą nas jak prawdziwie kochać".

[inf. SOSW Strzyżów, opr. i fot. W. Plezia]