Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

wydrukuj
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Jeśli byłeś w rejonach gdzie obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dniu to dokonaj wstępnej oceny swojego stanu zdrowia na podstawie poniższych kryteriów. 

Zaobserwowałeś u siebie co najmniej jeden z wymienionych objawów klinicznych:

• gorączka,

• kaszel,

• duszność.

oraz spełniłeś co najmniej jedno z kryteriów epidemiologicznych:

• bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19

2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),

3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej)

4. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut

5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej

6. personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej

7. kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące  w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu)

• podróżowałeś/przebywałeś w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-193

• powróciłeś z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-193 i stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki w kierunku COVID-19. zgłoś się bezpośrednio na oddział zakaźny Szpitala w Dębicy, Jaśle, Łańcucie, Jarosławiu, Mielec, Przemyśl, Sanok gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Nie zaobserwowałeś u siebie powyżej wymienionych objawów, a mogłeś mieć kontakt z osobą zakażoną skontaktuj się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Strzyżowie  tel. 172761152 – w godzinach od 7.30 – 15.00 tel. alarmowy(+48) 606 147 928 – w weekendy i po godzinie 15.00

Informujemy, że została uruchomiona całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia czynna 7 dni w tygodniu. Dzwoniąc pod wskazany numer telefonu można uzyskać informacje dot. Postępowania  w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Tel. 800 190 590

Profilaktyka

W związku z dużym ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się nowego koronowirusa SARS-CoV-2 wirusa na całym świecie przypominamy o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń. 

1. dbaj przede wszystkim o higienę rąk, gdyż jest to klucz do zapobiegania infekcjom, także tym wywoływanym przez koronarowirusy; zatem jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund (zwłaszcza przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po przyjściu do domu czy pracy, po kontakcie ze zwierzętami, kiedy ręce są widocznie zabrudzone, po kaszlu lub kichnięciu, podczas opieki nad chorymi)

2. jeśli mydło i woda nie są dostępne, dezynfekuj ręce korzystając z preparatów odkażających, które zawierają co najmniej 60 proc. alkoholu 3. podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (natychmiast wyrzuć ją do kosza i umyj ręce lub zastosuj płyn dezynfekcyjny)

4. ponieważ wirusy najczęściej przedostają się do ludzkiego ciała przez oczy, nos i usta unikaj ich dotykania niemytymi rękami

5. zadbaj o czystość 

6. unikaj bliskiego kontaktu z każdym, kto ma gorączkę i kaszel

7. unikaj odwiedzania zatłoczonych miejsc

8. dbaj o ogólna odporność (nie przemęczaj organizmu; pij dużo wody; śpij minimum 8 godzin; uprawiaj aktywność fizyczną np. bieganie, rower, spacer; zdrowo się odżywiaj; ogranicz używki)

Codzienne informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov.