Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Informacja o działaniach w ramach edukacji prawnej

wydrukuj
Informacja o działaniach w ramach edukacji prawnej

Pasieka - Fundacja Rozwoju i Wsparcia realizuje na terenie Powiatu Strzyżowskiego warsztaty prawne dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Spotkaniom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa ale także właściwe spojrzenie i przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji. Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć jest organizacja konkursu z wiedzy prawnej ze świetnymi nagrodami dla laureatów (opaski sportowe) oraz drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników.
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.
Projekt realizowany jest we wrześniu i październiku 2020 r. przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Strzyżowskiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Strzyżowskiego w ramach zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu strzyżowskiego w 2020 r.