Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023

wydrukuj
Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2018-2023

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego Rzeszów II dr Beaty Bury w piątek 23 listopada 2018 r. w sali audiowizualnej Starostwa Powiatowego w Strzyżowie odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji VI 2018-2023. Podczas sesji decyzją Radnych w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady, Starostę i Wicestarostę Strzyżowskiego oraz członków Zarządu Powiatu. Nowym Przewodniczącym Rady Powiatu została Pani Małgorzata Skalska-Nieroda, a Starostą Strzyżowskim Pan Bogdan Żybura.

Przed rozpoczęciem obrad odbyło się oficjalne wręczenie zaświadczeń o wyborze na  Radnego Powiatu Strzyżowskiego, którego dokonała Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Pani Celina Bałchan.

Pierwsza sesja nowej kadencji rozpoczęła się o godzinie 12.00. Otwarcia sesji i stwierdzenia prawomocności obrad dokonał Pan Marek Szorc, najstarszy wiekiem spośród obecnych radnych, który do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Powiatu prowadził obrady I sesji.

Obecni na posiedzeniu Radni złożyli uroczyste ślubowanie, wypowiadając słowa: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotem obrad I sesji był wybór Przewodniczącego i dwóch Zastępców Rady Powiatu Strzyżowskiego, Starosty i Wicestarosty Strzyżowskiego oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu.

Zanim przystąpiono do głosowania Radni wybrali Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodniczący - Pani Marta Utnicka oraz członkowie: Pan Marek Armata i Pan Jan Stodolak.

Głosowanie rozpoczęto od wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. W wyniku podliczenia wszystkich głosów przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczącą Rady Powiatu Strzyżowskiego VI kadencji została Pani Małgorzata Skalska-Nieroda, wybrana do Rady Powiatu z KWW Nasze Sprawy, przedstawiciel Gminy Czudec. Za wyborem było 10 radnych, 9 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie wybrano Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Zostali nimi: Pani Maria Chuchla z KW Prawo i Sprawiedliwość, reprezentująca w Radzie Powiatu Gminę Niebylec oraz Pan Tadeusz Niemiec z KWW Nasze Sprawy, przedstawiciel Gminy Strzyżów.

Po wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu przyszedł czas na wybór Starosty Strzyżowskiego, będącego jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję tę objął Pan Bogdan Żybura z KWW Nasze Sprawy, wybrany do Rady Powiatu w okręgu Gmina Strzyżów. Nowo wybrany Starosta to radny dwóch kadencji Rady Miejskiej w Strzyżowie w latach 1994-200, radny Rady Powiatu Strzyżowskiego kadencji 2010-2014, 2014-2018 i 2018-2023, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Strzyżowie, rzecznik Stowarzyszenia „Tak Życiu". W wyniku kolejnego głosowania wybrano Wicestarostę, który jest także Wiceprzewodniczącym Zarządu Powiatu. Został nim przedstawiciel Gminy Frysztak, Pan Tomasz Garncarski, pełniący do tej pory funkcję Sekretarza Gminy Frysztak. W kolejnym głosowaniu wybrano pozostałych trzech członków Zarządu Powiatu. Funkcje te decyzją Rady objęli: Pan Stanisław Gierlak (Gmina Czudec), Pan Józef Dzindzio (Gmina Niebylec) oraz Pan Grzegorz Tomaszewski (Gmina Wiśniowa).

Poniżej prezentujemy skład Rady Powiatu Strzyżowskiego VI kadencji 2018-2023: 

1.      Marek Armata - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Frysztak,
 

2.      Adam Bieryło - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Strzyżów,
 

3.      Maria Chuchla - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Niebylec,
 

4.      Józef Dzindzio- KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Niebylec,
 

5.      Tomasz Garncarski - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Frysztak,
 

6.      Stanisław Gierlak - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Czudec,
 

7.      Robert Godek- KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Frysztak,
 

8.      Piotr Myćka - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Wiśniowa,
 

9.      Tadeusz Niemiec - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Strzyżów,
 

10.  Małgorzata Pryć - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Niebylec,
 

11.  Dawid Rusyn - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Wiśniowa,
 

12.  Małgorzata Skalska-Nieroda- KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Czudec,
 

13.  Jan Stodolak - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Strzyżów,
 

14.  Piotr Szopa - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Strzyżów,
 

15.  Marek Szorc - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Czudec,
 

16.  Grzegorz Tomaszewski - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Wiśniowa, 
 

17.  Marta Utnicka - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Strzyżów,
 

18.  Marian Złotek - KW Prawo i Sprawiedliwość, okręg wyborczy gmina Czudec,
 

19.  Bogdan Żybura - KWW Nasze Sprawy, okręg wyborczy gmina Strzyżów. 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]