Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

wydrukuj
DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZAPRASZAMY DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU STRZYŻOWSKIEGO

Przed Wami ważny moment wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Proces wyboru szkół i składania wniosków potrwa od 13 maja do 14 czerwca br. Zapraszamy Was do zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych w powiecie strzyżowskim na rok szkolny 2024/2025:

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie przygotowało bogatą ofertę edukacyjną, która w przyszłości umożliwi zdanie matury i podjęcie studiów wyższych na prestiżowych kierunkach na najlepszych uczelniach w Polsce.

Więcej informacji: https://rekrutacjalostrzyzow.pl/

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie oferuje do wyboru ciekawe kierunki kształcenia zarówno w Technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia oraz praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie i za granicą.

Więcej informacji: http://promocja.zs-strzyzow.itl.pl/

Zespół Szkół w Czudcu zaprasza młodzież do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Szkoła oferuje praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Czudcu oraz za granicą, a także bezpłatne kursy kwalifikacyjne. Ponadto w Zespole Szkół w Czudcu funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące, w którym można zdobywać wiedzę w oddziale ogólnym oraz w oddziale mundurowym z innowacją pożarniczo – ratowniczą.

Więcej informacji: https://www.zsczudec.pl/?page_id=1229

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest wzorem lat poprzednich w systemie Nabór VULCAN:

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

 

TERMINY REKRUTACJI 2024/2025


13.05.2024 do 14.06.2024 do godz. 15:00

Rejestracja w systemie i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej


21.06.2024 do 08.07.2024 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół


16.07.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


16.07.2024 do 18.07.2024 do godz. 14:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


19.07.2024

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

W szkołach prowadzonych przez Powiat Strzyżowski młodzież znajdzie m.in. doskonałe warunki do nauki i rozwoju swoich pasji, ciekawe kierunki kształcenia, atrakcyjne praktyki w Centrach Kształcenia Zawodowego i za granicą, a przede wszystkim niepowtarzalną atmosferę i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Ponadto samorząd powiatowy w Strzyżowie w roku szkolnym 2024/2025 oferuje dwie formy wsparcia finansowego dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej oraz pozostałych klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski, tj.:

  1. Powiatowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (dopłata do biletów miesięcznych) – udzielanie wsparcia finansowego polega na częściowej refundacji kosztów zakupu imiennych biletów miesięcznych na dojazd do szkoły. Prawo do korzystania z Programu mają uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej oraz uczniowie pozostałych klas.

Regulamin oraz deklaracja woli uczestnictwa w programie: https://www.strzyzowski.pl/wydzial-edukacji-i-spraw-spolecznych

 

  1. Powiatowy Program Wspierania Edukacji uzdolnionej młodzieży szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski (stypendia naukowe) – obejmuje stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Stypendium adresowane jest do uzdolnionych młodych ludzi, którzy z ostatniego roku nauki uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i uczą się w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski.

Regulamin oraz wniosek o stypendium:

https://www.strzyzowski.pl/wydzial-edukacji-i-spraw-spolecznych