Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

wydrukuj
Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Powiat Strzyżowski otrzymał dotację celową w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Powiat Strzyżowski podpisał w dniu 10 maja 2023 r. umowę o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetowych z przeznaczeniem na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w roku 2023.

W ramach programu wsparciem zostaną objęte: Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie.

Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3 zostaną przeznaczone na zakup książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wartość realizacji zadania to 30 000,00 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 24 000,00 zł oraz wkład własny powiatu w kwocie 6 000,00 zł.