Logo
Pogoda

18°C

  • sgps
  • e-puap
  • bip
  • Kontrast 1
  • Kontrast 2
  • Kontrast 3
  • Kontrast 4
Tłumacz

Tłumacz

STRZYŻÓW POGODA

Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

wydrukuj
Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Powiat Strzyżowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 000 zł ze środków budżetu państwa w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Ze środków dotacji zostanie zorganizowana wycieczka szkolna dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie. Całkowity koszt zadania stanowi 15 000 zł.

Celem przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uczniowie szkół mogą uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

[oprac. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych]